Väkivalta- ja uhkatilannekoulutushanke

Etusivu > Palvelut > Asiantuntijatoiminta > Menneet hankkeet > Väkivalta- ja uhkatilannekoulutushanke

Suomen Palopäällystöliitto toteutti 2016 Palosuojelurahaston 80 % tuella aineiston, jolla tarjotaan pelastustoimen erityispiirteet huomioiva koulutuspaketti väkivalta- ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisemiseen ja niihin varautumiseen. Paketti on tarkoitettu kaikille pelastustoimessa työskenteleville, mutta sisältö soveltuu erinomaisesti myös ensihoidon parissa työskenteleville. Aineisto on parhaimmillaan osana aiheeseen perehtyneen kouluttajan tarjoamaa koulutusta. Kalvoaineiston lisäksi hankkeessa on tuotettu kouluttajan opas.

Koulutuspaketin käyttö on jo perehdytetty 57 kouluttajalle, joista suurin osa työskentelee pelastuslaitoksissa joko pelastustoiminnan tai ensihoidon palvelutuotannossa.  Koulutus on suunniteltu toteutettavaksi työpaikka- ja perusopetuskoulutuksena siten, että aiheeseen perehtynyt kouluttaja käy läpi uhkatilannekoulutuspaketin sisältämän diasarjan sekä case-harjoitteet. Koulutuspaikaksi sopii normaali teorialuokka tai luentosali, joka on varustettu AV-laitteilla.  Case-harjoitteet on tarkoitettu harjoiteltavaksi siihen soveltuvassa työtehtävän omaisessa paikassa. Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen työntekijä ymmärtää pystyvänsä pienillä toimenpiteillä, tiedolla, taidoilla sekä oikealla työturvallisuusasenteella varautumaan ja mahdollisuuksien mukaan jopa välttämään syntymässä olevan vaaratilanteen.

Materiaalia voidaan päivittää ja koulutuksen sisältöjä muokata, mutta aineisto on yhä hyvin ajantasainen ja toimii väkivalta- ja uhkatilanteiden ehkäisyn ja varautumisen kouluttamiseen sellaisenaan. Palopäällystöliitto tarjoaa väkivalta- ja uhkatilannekoulutuksia pelastustoimen ja ensihoidon työntekijöille ja sopimuspalokuntalaisille, mutta on valmis myös perehdyttämään lisää kouluttajia työnantajien tarpeisiin tämä tärkeän asian edistämiseksi ja tiedon jalkauttamiseksi.

Hankkeen projektityöntekijänä toimi palomies Tero Ihatsu ja työtä oh­jasi paloesimies Juha Höök. Molemmilla on pitkä historia pelastustoimen uhkatilannekoulutusten parissa. 

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta ja materiaaleista antaa mielellään koulutusjohtaja Tomi Timonen.