Tulitöiden kurssinjohtajakoulutus

Etusivu > Palvelut > Yritysturvallisuuspalvelut > Kurssinjohtajakoulutukset > Tulitöiden kurssinjohtajakoulutus

Koulutus antaa osallistujalle pätevyyden järjestää Tulityökortti®-koulutuksia. Tulityökurssinjohtajat kouluttavat turvalliseen tulityön vaatimuksien mukaisen sisällön ja varmistavat osallistujien osaamisen ennen kortin myöntämistä. Tulityötoimikunta on vahvistanut kurssinjohtajakoulutuksen tavoitteet ja ohjelman.

Kurssinjohtajan pätevyys on voimassa niin kauan kuin kurssinjohtaja suorittaa vuosittaisen lisenssimaksun ja suorittaa vuosittaisen kurssinjohtajan täydennyskoulutuksen. Lisenssimaksu on 275 € (+ alv 24%) / vuosi. Täydennyskoulutussisällöt vaihtelevat vuosittain ja kurssinjohtajalla on mahdollisuus valita eri toteutusvaihtoehtojen välillä niiden suorittaminen.

Kurssinjohtajakoulutus toteutetaan yhteistyössä SPEK:in kanssa. Koulutuksen suorittaneet rekisteröityvät SPEK:in kurssihallintoon, johon kirjataan kurssin suorittaneet. Lue enemmän tulityökortista täältä.

2020-2021 järjestettiin täydennyskoulutuksia vanhoille kurssinjohtajille kouluttajapätevyyden uusimiseen. Näitä täydennyskoulutuksia ei enää järjestetä, joten jos sinulla on vanhentunut pätevyys on sinun osallistuttava kurssinjohtajan peruskurssille.

Lisätietoja kurssinjohtajakoulutuksista antavat koulutuspäällikkö Mikko Poutala ja turvallisuusasiantuntija Vili Heinikoski.

Koulutusorganisaatio

Tulityökorttiin® oikeuttavaa tulitöiden turvallisuuskoulutusta voi järjestää vain SPEK:n rekisteriin kirjattu yritys, yhteisö tai laitos, jolla on palveluksessaan kurssinjohtajakoulutuksen suorittanut henkilö. 

Koulutusorganisaatio on vastuussa kurssinjohtajiensa toiminnasta, siksi kouluttajatahon liiketoimien on oltava perusteiltaan kunnossa. SPEK edellyttää, että koulutusorganisaatiolla on riittävä toiminnan vastuuvakuutus, voimassaoleva rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin ja voimassaoleva todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. Kurssinjohtajalla voi olla useita isäntäorganisaatioita.

Hyväksytyn kurssinjohtajakoulutuksen jälkeen kurssinjohtajat tekevät SPEKin kanssa sopimuksen kurssinjohtajapalveluista. 

Kelpoisuusvaatimukset kurssille

Tulityökurssinjohtajaksi voi hakeutua henkilö, jolla on seuraavat ominaisuudet:

 1. vähintään kolme vuotta tulitöihin liittyvää työkokemusta joko teolliselta, tekniseltä tai turvallisuusalalta. Pelastusalan ammattilaistutkinnot (pelastaja-, alipäällystö- ja päällystötutkinto) ja työkokemus näissä tehtävissä luetaan tulitöihin liittyväksi työkokemukseksi.
 2. suoritettuna vaarojen tunnistamiseen ja riskienhallintaan liittyvä koulutus, esimerkiksi
 • työsuojelun peruskurssi tai vastaavat opinnot
 • avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opintojakso
 • taustaa aktiivisesta toiminnasta työpaikan turvallisuustehtävässä vähintään kaksi vuotta, esimerkiksi työsuojelupäällikkönä tai työsuojeluvaltuutettuna
 1. suoritettuna opetusmenetelmiin liittyvä koulutus, vähintään 5op, esimerkiksi
 • kasvatustieteen perusopintoihin liittyvä opetusmenetelmien opintojakso, 
 • pedagoginen pätevyys tai
 • kouluttajakokemusta vähintään kaksi vuotta
 • oppilaitoksessa
 • työelämässä
 • harrastustoiminnassa

Jos yllämainitut opetusmenetelmiin liittyvät vaatimukset eivät täyty, voi kurssille hakeutuva suorittaa SPEK:in pedagogiikan verkkokoulutuksen ennen kurssinjohtajakoulutusta. Verkkokoulutuksen pääsee suorittamaan lähettämällä pyynnön sähköpostitse mikko.poutala(at)sppl.fi tai vili.heinikoski(at)sppl.fi

Uusilla kurssinjohtajakoulutukseen hakeutuvilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva, vuoden 2016 jälkeen suoritettu tulitöiden turvallisuustutkinto (Tulityökortti ®).

Kurssinjohtajaksi hakeutuvalta edellytetään lisäksi hyviä koulutustaitoja ja hallinnollista osaamista. Kurssinjohtajilla tulee olla riittävät tietotekniset yhteydet sekä osaamista sähköisen koulutusmateriaalin sujuvaan käyttämiseen.

Kurssinjohtajalta edellytetään esimerkillistä ja moitteetonta historiaa kouluttajatehtävissä sekä hyvää suomen- tai ruotsinkielen suullista ja kirjallista taitoa.

Hakijan kelpoisuuden arvioi Suomen Palopäällystöliiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön edustajat. Tarvittaessa Tulityötoimikunta arvioi hakijan kelpoisuuden kurssinjohtajakoulutukseen hyväksymiseksi.

Kurssinjohtajien on vielä ennen koulutuksen aloitusta suoritettava ennakkotehtävä, jossa he perehtyvät aineistoon etukäteen. 

Ennakkotehtävä

Uusille kurssinjohtajille lähetetään ennakkotehtävät s-postitse kurssin ilmoittautumisajan päätyttyä. Näiden perusteella kurssinjohtaja perehtyy aiheeseen, ja vastaa ennakkotehtävien kysymyksiin verkossa. Ennakkotehtävän suorittamatta jättäminen tai siinä reputtaminen on este kurssille osallistumiseen.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja kurssi laskutetaan etukäteen. Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta viimeistään 14 vrk ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme prosentti osuuden osallistumismaksusta.

Koulutusmaksut

Peruskurssin hinta on 895 € + alv 24 %.
Kouluttajapätevyyteen sisältyy ensimmäisen vuoden osalta SPEKin toimesta perittävä vuosittainen kouluttajalisenssi, joka on 275 € (+ alv 24%) / vuosi.

lisätiedot: vili.heinikoski@sppl.fi, mikko.poutala@sppl.fi