Erätaukokeskustelu

Etusivu > Palvelut > Yritysturvallisuuspalvelut > Erätaukokeskustelu

Sitran kehittämä Erätauko-keskustelu on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua ja saat paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle.

Suomen Palopäällystöliitto tarjoaa Erätauko-keskusteluja kahden koulutetun vetäjämme toteuttamana. Erätauko on keskustelumenetelmä, jonka lähestymistapa on dialogi. Tavoitteena on jonkin halutun aiheen tai toisten ihmisten parempi ymmärrys. Dialogilla ei pyritä yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin, vaan keskitytään ajatusten ja kokemusten jakamiseen, erityisesti muiden kuuntelemiseen. Parhaimmillaan dialogissa syntyykin ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua.

Erätauko vahvistaa osallisuuden kokemusta keskustelua käyvän ryhmän kesken tai laajemmin yhteiskuntaan. Lisäksi saavutetaan syvempää ymmärrystä käsitellystä aiheesta ja kuullaan erilaisten ihmisten erilaisia näkökulmista aiheesta.

Erätauko-keskusteluja voidaan toteuttaa paikan päällä tai etäyhteyksillä. Osallistuminen keskusteluun ei vaadi asiantuntemusta tai aikaisempaa kokemusta. Palopäällystöliiton koulutetut vetäjät virittävät keskustelun ja kuljettavat sitä luottamuksellisessa ilmapiirissä Erätauko-kaavan mukaisesti

Voit käyttää Erätaukoa aina, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä tai erilaisten ihmisten tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana luottamuksen rakentamista, valmistelua, päätöksentekoa tai kun haluat tuoda erilaisia ihmisiä yhteen.

Sillä mitä olen mieltä ja ajattelen, on väliä ja on arvokasta sanoa se ääneen. Yhtä lailla sillä on väliä mitä muut ajattelevat ja on arvokasta että saan kuulla ja kuunnella.” Erätauko-keskustelun osallistuja

Erätauon hyötyjä

  • Erilaiset ihmiset kohtaavat toisiaan
  • Osallistuminen keskusteluun on helppoa
  • Tasavertaisuus ja hiljaisten äänten kuuleminen toteutuu
  • Empatia ja luottamus toista ihmistä kohtaan vahvistuu
  • Ymmärrys käsiteltävistä aiheista syventyy
  • Haasteiden ennakointi ja ristiriitojen ratkaisu helpottuvat
  • Käsitys erilaisten ihmisten ja eri toimijoiden arjesta, toiveista ja päämääristä laajenee
  • Syventyneen ymmärryksen vuoksi voit tehdä parempia päätöksiä ja kestävämpiä ratkaisuita
  • Erätauko-keskustelun jälkeen on helpompi pohtia ja työstää vaikkapa strategiaa, yhteiskehittelyä, työpajatyöskentelyä, toiminnan suunnittelua, päätöksentekoprosesseja ja niin edelleen.

Jos olet kiinnostunut Erätauko-keskustelun järjestämisestä, ole yhteydessä liiton koulutettuihin keskustelun ohjaajiin.

Tomi Timonen, 044 733 4112 tai tomi.timonen@sppl.fi
Mikko Poutala,  044 722 5112 tai mikko.poutala@sppl.fi

Erätauko-keskustelusta löydät lisätietoa Erätaukosäätiön ylläpitämiltä verkkosivuilta eratauko.fi