Pelastussuunnitelmat

Etusivu > Palvelut > Yritysturvallisuuspalvelut > Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma, suunnittelu, varautuminen.
Pelastussuunnitelma on tärkeä dokumentti

Työpajassa osallistujat käsittelevät organisaation omatoimista varautumista ja sen dokumentointia pelastussuunnitelmaan. Työskentelyssä henkilöstöstä kootut ryhmät tarkastelevat eri onnettomuusriskejä organisaation kiinteistössä ja sen lähiympäristössä. Eri onnettomuustyypeille laaditaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja suunnitellaan organisaatiolle sopivia toimintamalleja eri onnettomuustilanteisiin.

Pelastussuunnitelmakoulutus tarjoaa tarvittavat tiedot ja taidot varautumisen kehittämiseen ja pelastussuunnitelman laadintaan. Kouluttajamme laatii tilaisuudesta koonnin ja opastaa organisaatiota pelastusssuunnitelman laadinnassa. Työpaja on erinomainen tapa valjastaa organisaation eri asiantuntijoiden tietoa ja osaamista omatoimisen varautumisen kehittämiseen. 

Hyvä suunnittelu ei takaa turvallisuutta ja tarjoamme työpajan päätyttyä eri ratkaisuja pelastussuunnitelman jalkauttamiseen. 

Kenelle?

Organisaatioille, joiden on laadittava uusi pelastussuunnitelma kiinteistöönsä tai vanha pelastussuunnitelma tarvitsee päivityksen?

Miten?

Työpaja voidaan toteuttaa etä- tai lähitilaisuutena. Osallistujamäärä vaihtelee organisaation koon ja rakenteen mukaisesti, mutta yhteen koulutustilaisuuteen korkeintaan 15 osallistujaa.

Testaa pelastussuunnitelmaasi pelaamalla

Onko pelastussuunnitelmanne onninstuneesti jalkautettu henkilöstölle? Ovatko suunnitelmaanne kirjatut toimintamallit riittäviä, tehokkaita tai edes toteuttamiskelpoisia? Millä tavoin osaamista tulisi kehittää, jotta onnettomuustilanteessa toimittaisiin tehokkaasti? Onko ennaltaehkäisevät toimet riittäviä ja tunnistetaanko eri onnettomuuksien vaikutukset?

Jos organisaationne haluaa varmistua pelastussuunnitelman laadusta ja tunnettuudesta, voitte asiantuntijamme ohjauksella löytää vastauksia yllä esitettyihin kysymyksiin. Koulutuksessa laaditaan eri onnettomuusskenaarioita organisaationne kiinteistöihin ja harjoitellaan niiden hallintaa pöytäharjoituksena (table-top exercise).

Pelillistämällä pelastussuunnitelman sisältöjä saadaan arvokasta tietoa organisaation suorituskyvystä ja sen kehittämistarpeista. Pelisessiot ovat innostavia osallistujille, koska niissä keskitytään omaan toimintaympäristöön käytännönläheisellä tasolla. Asiantuntevalla pelinjohtamisella autamme pelaajia oivaltamaan itse omatoimisen varautumisen puutteita, minkä takia peli on innostava koultustapahtuma.

Kenelle?

Organisaatioille, jotka haluavat harjoitella tai testata pelastusuunnitelman toimintaohjeita. Pelaaminen sopii myös organisaatioille, jotka kaipaavat uusia tapoja harjoitella eri onnettomuusriskejä.

Miten?

Asiantuntijamme laatii peliskenaarion organisaatiolle yhdessä kohteen asiantuntijan kanssa. Pelisessio  kestää vähintään 2h, josta laadimme kehitysehdotukset organisaatiolle.

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

Lisätietoa: 

Mikko Poutala, koulutuspäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto 
mikko.poutala(at)sppl.fi
044 7225 112