Tulevaisuustaajuus

Tulevaisuustaajuus on käsikirjoitettu ja aikataulutettu työpajamenetelmä, jota voi soveltaa ja muokata ryhmän tarpeiden mukaan. Menetelmä on kehitetty erityisesti ryhmille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tulevaisuusajattelusta tai ennakoinnista. Työpajamenetelmän tausta-ajatuksena on, että jos haluamme onnistua siirtymässä kestävään yhteiskuntaan, tarvitsemme suuremman joukon uudistajia – ihmisiä ja organisaatioita – mukaan. Menetelmä on kehitetty Sitrassa.

Tulevaisuustaajuus tutustuttaa tulevaisuusajatteluun ja auttaa osallistujaa hahmottamaan myönteisen tulevaisuuden, jota haluaa rakentaa käytännössä. Tavoitteena ei ole päätyä yksimielisyyteen siitä, millainen tulevaisuuden pitäisi olla vaan rohkaista osallistujia pohtimaan erilaisia vaihtoehtoisia ja toivottavia tulevaisuuksia ja löytää askelia tuon tulevaisuuden toteuttamiseen.

Työpaja sopii

  • ensimmäisenä askeleena, kun osallistujat haluavat tutustua tulevaisuusajatteluun ja ennakointiin,
  • keinoksi tutustua kollegoiden ajatteluun ja yhteisöllisyyden rakentamiseen,
  • osaksi organisaation visio- ja strategiatyötä,
  • osaksi erilaisia koulutuksia ja opintokokonaisuuksia,
  • uusien suuntien ja vaihtoehtojen hahmottamiseen ja
  • luovuuden ja tulevaisuususkon herättelyyn. 

Sisältöjä voidaan muokata organisaation tarpeiden mukaan jonkin tietyn teeman ympärille. Työpaja kestää kolme tuntia, joka voidaan jakaa kahteen eri tilaisuuteen. Tarvittaessa voidaan käyttää enemmän aikaa. Työpaja onnistuu virtuaalitoteutuksena tai lähitilaisuutena. kerralla mukaan mahtuu korkeintaan 20 osallistujaa.

Lue miten Tulevaisuustaajuutta käytettiin koulutusuudistushankkeessa: Tulevaisuustaajuus-työpaja toi sisäministeriön koulutusuudistustyöryhmän tulevaisuusvisioihin kaivattua konkretiaa

Lisätietoa: 

Mikko Poutala, koulutuspäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto 
mikko.poutala(at)sppl.fi
044 7225 112