Oppilaitoksille

Oppilaitoksen turvallisuuden edistäminen tulee nähdä monialaisena kokonaisuutena, johon kuuluu oppilaiden turvallisuuskasvatus, oppilaitosyhteisön turvallinen toiminta, turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja turvallisuusjohtaminen. Koulutuksen ja osaamisen kehittämisellä tuetaan turvallisen oppimisympäristön rakentumista, tapaturmien, onnettomuuksien ja väkivallan määrän vähentämistä sekä varautumista onnettomuuksiin.

Kokonaisvaltaisen turvallisuuskulttuurin tunnusmerkki on, että jokainen yhteisössä toimiva sitoutuu omalta osaltaan riittävän vahvasti pitämään yllä turvallisuutta ja toimimaan päivittäin turvallisuutta edistävien toimintatapojen mukaisesti. Turvallisuus on tavoitteellista, kun sen edistäminen sisältyy oppilaitoksen normaaliin toimintaan. Hyvästä turvallisuuskulttuurista voidaan puhua, kun toiminta on turvallista, toimintaan liittyvät vaarat on arvioitu ja niitä ehkäistään suunnitelmallisesti.

Tarjoamme lähi- ja verkkokoulutusta, joka sisältää mm.:

  • Kriisijohtamista ja -viestintää
  • Turvalllisuusjohtamisen ja varautumisen perusteita
  • Pelastussuunnittelua
  • Hätätilanteissa toimimisen tietoja- ja taitoja. Esimerkiksi poistumisturvallisuus ja sisälle suojautuminen

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisätietoja! 

Mikko Poutala
mikko.poutala@sppl.fi
0447225112

Opetusalan turvallisuusfoorumi – turvallisempi koulumaailma! 

Opetusalan turvallisuusfoorumi -tapahtuma kerää vuosittain satoja opetusalan turvallisuudesta kiinnostuneita saman katon alle. Tapahtuman tarkoituksena on osaltaan ylläpitää keskustelua opetusalan turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja edistää turvallisuuskulttuuria sekä antaa käytännönläheisiä malleja sen kehittämiseksi. Foorumi on erinomainen verkostoitumistilaisuus kaikille opetusalan turvallisuudesta kiinnostuneille. 

Turvallisuusfoorumiin ovat tervetulleita kaikki opetusalan turvallisuuden edistämisen parissa työskentelevät oppilaitosten edustajat, yksityiset palveluntarjoajat, julkishallinnon sivistystoimen vastuu- ja luottamushenkilöt, turvallisuusviranomaiset sekä kaikki muut opetusalan turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet.

Opetusalan turvallisuusfoorumin yhteydessä julkistetaan perinteisesti myös Opetusalan turvallisuuspalkinnon saaja.

Järjestäjät
Suomen Palopäällystöliitto järjestää tilaisuuden yhteistyössä Opetushallituksen, aluehallintovirastojen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Suomen Rehtorit ry:n, Pelastusopiston, Helsingin pelastuskoulun, Kuntaliiton ja SPEK-ryhmän kanssa.

Lisätiedot

Lisätietoja tilaisuudesta antaa mielellään Palopäällystöliitossa koulutuskoordinaattori Henriikka Majoniemi, henriikka.majoniemi@sppl.fi tai 0440 343 112.

 Monipuoliset ja ajankohtaiset aiheet ja verkostoituminen.”

 Mielenkiintoiset aiheet ja hyvä kokonaisuus.”

 Laaja näkökulma turvallisuuteen liittyvistä asioista ja tapahtumista.”

 Hyvät aiheet ja luennoitsijat. Myös oheisohjelma erittäin hyvin toteutettu.”

Rescuebusters – turvallisuuskasvatusta pelin avulla

Rescuebusters on suomalaisen palomiehen kehittämä mobiilipeli lasten ja nuorten turvallisuuskasvatukseen. Pelin tarkoituksena on opettaa toimimaan hätätilanteissa oikein, ja pelillisyys tekee oppimisesta hauskempaa sekä kehittävämpää kuin koskaan aikaisemmin!

Kyseessä on interaktiivinen, 3D-animoitu peli, joka syventyy nuorten turvallisuuskasvatukseen. Se on ainutlaatuinen opetusväline, joka tuo käytäntöä teorian ohelle animoiduilla, tosielämän tilanteisiin pohjautuvilla tehtävillä. Rescuebustersin mukaansatempaava maailma, persoonalliset ja sympaattiset hahmot, ainutlaatuinen pelimekaniikka ja kehityksen seuranta vievät opetuksen täysin uudelle tasolle.

Tutustu Rescuebustersiin tarkemmin klikkaamalla kuvaa.