Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -kurssinjohtajakoulutus

Etusivu > Palvelut > Yritysturvallisuuspalvelut > Kurssinjohtajakoulutukset > Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -kurssinjohtajakoulutus


Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -kurssinjohtajakoulutus 
on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksien opettajille, turvallisuuskouluttajille sekä organisaatioille, jotka haluavat sisäisen kouluttajan henkilöstönsä parista.

Sosiaali- ja terveysalan organisaatiot voivat kehittää työyhteisönsä turvallisuutta sisäisillä turvallisuuskoulutuksilla. Säännölliset turvakorttikoulutukset onnistuvat vaivattomasti ja kustannustehokkaasti, jos organisaatiossa on oma pätevöitynyt kurssinjohtaja.

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset tarjoavat turvallisuuskoulutusta alaa opiskeleville. Turvallisuusosaaja -kurssinjohtajakoulutus on hyvä lisä opettajan koulutusosaamiselle.

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -kurssinjohtajaksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on vankka sosiaali- ja terveysalan tai turvallisuuden tausta, kokemusta opettamisesta ja perehtyneisyyttä toimialan turvallisuusasioihin. 

Miksi kouluttautua turvallisuusosaaja -kouluttajaksi?

”Meille Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli vuoden 2015 alussa n. 1600 turvakorttikoulutettua työntekijää. Organisaatiomme on vahvasti turvallisuusorientoitunut, ja tavoitteenamme on saada koulutetuksi lähes koko 3000 työntekijän henkilökuntamme. Koulutuksia järjestetään lähes viikoittain kolmen oman kouluttajamme voimin.Turvakorttikoulutus antaa valmiuksia toimia vaaratilanteessa. Suurimpana hyötynä näemme kuitenkin koulutuksen ennaltaehkäisevän vaikutuksen. Sen, että ihmiset heräävät ajattelemaan turvallisuusasioita, osaavat arvioida riskiä ja varautua niihin. Ennakoinnin ansiosta opittuja taitoja tarvitaan vain harvoin tositilanteessa.”Jarmo Rautiainen
työsuojeluvaltuutettu
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
                                                                                                                                ”Turvakorttikoulutuksen kurssinjohtajaksi opiskeleminen antaa monipuolista turvallisuustietoutta sekä työelämään että sen ulkopuolelle. Kursseja on mukava vetää, koska niiden monipuolinen ja kohderyhmälle tärkeä sisältö tekevät opiskelijoista vastaanottavaisia. Kurssilaisilta saatu positiivinen palaute motivoi myös kouluttajaa. Lisäksi työelämässä olevilta oppii itsekin uutta erilaisista tilanteista.”Timo Mäki
turvallisuusalan kouluttaja
Hyria Koulutus
Kelpoisuusvaatimukset 

Suomen Palopäällystöliiton (SPPL) sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta on vahvistanut kurssin tavoitteet ja ohjelman. Koulutuksen järjestää Suomen Palopäällystöliitto ja se on voimassa viisi (5) vuotta.

Turvallisuusosaaja-koulutusta voi järjestää vain SPEKin rekisteriin kirjattu yritys, yhteisö tai laitos ns. isäntäorganisaatio, jolla on palveluksessaan kurssinjohtajakoulutuksen suorittanut henkilö. Isäntäorganisaatiolla tulee olla riittävä toiminnan vastuuvakuutus. Koulutuksen järjestämisestä laaditaan kurssinjohtajan ja SPEKin välinen sopimus.

Kurssinjohtajalla voi olla useita isäntäorganisaatioita

Kurssinjohtaja tekee SPEKin kanssa sopimuksen kurssinjohtajapalveluista. Sopimushinnastoa päivitetään koulutusuudistuksen valmistuttua syksyllä 2021. 

Uusien kurssinjohtajien koulutus (2 pv)

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -kurssinjohtajaksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on vankka sosiaali- ja terveydenhuollon tai turvallisuusalan tausta, kokemusta opettamisesta ja perehtyneisyyttä toimialan turvallisuusasioihin.  

Kurssinjohtajaksi hakeutuvalta edellytetään hyviä koulutustaitoja ja hallinnollista osaamista. Kurssinjohtajakoulutuksella varmistetaan, että kurssinjohtajalla on riittävät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä koulutuksen tavoitteellisesta ja turvallisesta toteutuksesta sekä teoriaopetuksen sisällöistä.

Kurssinjohtajalta edellytetään myös moitteetonta historiaa kouluttajatehtävissä sekä suomen- tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Kurssinjohtajilla tulee olla riittävät tietotekniset valmiudet sekä riittävät taidot ja välineet sähköisen koulutusmateriaalin sujuvaan käyttämiseen.

Kurssinjohtajien täydennyskoulutus (1 pv)

Täydennyskoulutus on tarkoitettu kurssinjohtajille, joilla on voimassa oleva sopimus kurssien järjestämisestä SPEKin kanssa, ja jotka ovat toteuttaneet viimeisen viiden vuoden aikana vähintään kolme (3) kurssia.

Ennakkotehtävä

Perus- ja täydennyskursseille hakeutuvien tulee suorittaa hyväksytysti ennakkotehtävä, joka lähetetään ilmoittautuneille kurssin ilmoittautumisajan päätyttyä. Ennakkotehtävän suorittamatta jättäminen on este kurssille osallistumiseen.

Opas Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutukseen 

Oppaaseen on koottu aiheeseen liittyvää perustietoa, sekä laajasti tietoa työpaikan turvallisuuden kehittämisestä ja erilaisia tehtäviä, joiden avulla lukija voi tutkia ja arvioida oman toimintayksikkönsä ja -ympäristönsä turvallisuustilannetta. Oppaan sisältö on pyritty kokoamaan niin, että se olisi sovellettavissa sosiaali- ja terveysalan erilaisiin toimintaympäristöihin. Aineisto tukeutuu sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuussuunnittelun ohjeistukseen.


Julkaistu 2021, sivuja 144, ISBN 978-952-5673-52-4

Oppaat tilataan laatikoittain, yhdessä laatikossa on 43 opasta. 

Tilauksen toimituksen yhteydessä laskutetaan toimituskulut 21,90 €/laatikko.