Alkusammutuskouluttajien pääkouluttajakoulutus

Etusivu > Palvelut > Yritysturvallisuuspalvelut > Kurssinjohtajakoulutukset > Alkusammutuskouluttajien pääkouluttajakoulutus

Alkusammutuskoulutuksen saa Suomessa vuosittain n. 200 000 henkilöä. Koulutuksia järjestävät monen tyyppiset organisaatiot, joiden kouluttajilla on erilaisia taustoja. Alkusammutuskoulutuksia järjestää arviolta 1650 kouluttajaa. Tästä johtuen harjoitukset ovat monimuotoisia ja -sisällöllisiä. 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto ovat yhteistyössä Pelastusopiston ja Helsingin Pelastuskoulun asiantuntijoiden kanssa kehittäneet yhteisen alkusammutuskoulutuskonseptin.

Valtakunnallisen alkusammutuskoulutuskonseptin tavoitteenaon kehittää alkusammutuskoulutuksen laatua, lisätä koulutuksen turvallisuutta ja parantaa sen vaikuttavuutta. Lisäksi yhteisen koulutusohjelman myötä lisätään koulutuksen haluttavuutta ja sitä kautta alkusammutustaitojen lisääntymistä.

Koulutuksen kehitys ja seuranta

Konseptin mukaista alkusammutuskoulutusjärjestelmää ylläpitävät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto. SPEKin valistustoimikunnan yhteydessä toimii erillinen AS1 -ohjausryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia alkusammutuskoulutuskonseptin laadun kehittämisestä. Ohjausryhmässä on edustus SPEK:n ja SPPL:n lisäksi Pelastusopistolla, Helsingin Pelastuskoululla, Paloturvallisuusliikkeiden liitolla, Palokalustoliikkeiden yhdistyksellä ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla.

Koulutusjärjestelmä

Alkusammutuskoulutuskonseptin mukaista koulutusta voivat järjestää vain rekisteröityneet kurssinjohtajakoulutuksen hyväksytysti suorittaneet kouluttajat. Alkusammutuskurssinjohtajan koulutuksen järjestäjänä toimii alkusammutustyöryhmän valtuuttama pääkouluttaja. Hyväksytyllä pääkouluttajalla on SPPL:n todistus ja SPEKin myöntämä pääkouluttajan kortti. Pääkouluttajan tulee noudattaa koulutuksessaan SPEKin ja pääkouluttajan välistä sopimusta.

Pääkouluttajiksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on riittävä osaaminen alkusammutuksesta ja opetuksellinen taito. Lisäksi pääkouluttajilta edellytetään, että he toimivat aina jonkin taustaorganisaation kuten pelastuslaitoksen, yrityksen tai oppilaitoksen nimissä koulutusta järjestäessään.