Arvot

Pelastusalan arvot

”Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – yhteistyössä: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti”

Pelastusalan vuonna 2007 julkistetut arvot ”inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti” ovat kestäneet aikaa ja niistä halutaan pitää kiinni jatkossakin. Ingressi ”Turvallisuus on yhteinen asiamme” vaihdettiin vuonna 2018 pelastustoimen strategiassa määriteltyyn visioon ”Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – yhteistyössä”. 

Pelastusala käynnisti arvoprosessin keväällä 2017 jatkumona pelastustoimen strategiatyöskentelylle. Palosuojelurahaston rahoittamaan arvotyöskentelyyn kutsuttiin aiempien arvoprosessien tapaan laaja yhteistyörintama, jossa ovat mukana:

Edellisen kerran pelastusalan uudet arvot vahvistettiin syksyllä 2008 laajan alan toimijajoukon kesken. Suosittelemme, että kaikki alamme toimijat palokuntanuoresta veteraaneihin sekä ammatti- että vapaaehtoispuolella perehtyisivät arvoihin materiaalin ja kertaamisen avulla säännöllisesti. 

Lisätietoja antaa Palopäällystöliiton toiminnanjohtaja Ari Keijonen, 040 588 4112 tai ari.keijonen(at)sppl.fi.

Lataa tästä:
Katso videot: 

Mitä pelastusalan arvot merkitsevät? 
Mitä pelastusalan arvot tarkoittavat käytännössä? 
Miten pelastusalan arvoja voi jalkauttaa?