Jälkipurkuohjaajakoulutukset

Etusivu > Jälkipurkuohjaajakoulutukset

Useissa ammateissa ja vapaaehtoistehtävissä toimivat henkilöt altistuvat työtilanteissa psyykkiselle kuormitukselle. Jälkipurku/defusing on menettelytapa, jolla käydään tuoreeltaan läpi henkisesti kuormittava tai poikkeuksellisen työtehtävä. Jälkipurun tarkoituksena on madaltaa kuormitusta, tarjota informaatiota normaaleista stressireaktioista ja auttaa tunnistamaan mahdolliset jatkotoimia aiheuttavat reagoinnit kuormittavan työtehtävän jälkeen. Jälkipurkuistunnot ovat laajasti käytössä kriisiorganisaatioissa mm. ensihoidossa, pelastustoimessa ja poliisissa.

Koulutuksen tavoitteet

Jälkipurkuohjaajakoulutuksen tavoitteena on valmentaa organisaatioiden sisälle defusing-menettelytavan tuntevia henkilöitä. Koulutuksen käyneet voivat toimia jälkipurkuistuntojen ohjaajina ja heillä on valmiudet arvioida osallistujien mahdollisen jatkoavun tarvetta.

Koulutuksen rakenne

Koulutamme monipuolisesti jälkipurkuohjaajia työyhteisöihin. Olemme räätälöineet kahden päivän koulutuksen ryhmän jälkipurkuun (defusing). Aiheesta on mahdollista saada myös kolmipäiväinen syvempi koulutus. Järjestämme jälkipurkuun erilaisia täydennyskoulutuksia, joissa kertaamme ja syvennämme jo opittua sekä keskustelemme jälkipurun ohjaamiskokemuksista ja haasteista työelämässä. Täydennyskoulutuksissa käymme läpi erilaisia ryhmän jälkipurkuistuntomalleja defusing-menetelmän lisäksi. Koulutuksiin kuuluu ennakkotehtävä.

Räätälöidyt koulutukset

Järjestämme avoimia jälkipurkuohjaajakoulutuksia sekä räätälöimme koulutuksia tilaajan toiveiden mukaisesti. Olemme pitäneet koulutuksia etenkin eri ensilinjan auttajaorganisaatiossa sekä sosiaali- ja terveydenhoitoaloilla.

Henkisen hyvinvoinnin tulevat koulutukset

Vertaispurkuohjaajakoulutus

Jälkipurkutoimien koulutusvalikoimaamme kuuluu lisäksi yksilöllinen vertaispurkuohjaajakoulutus, joka tarjotaan täydennyskoulutuksen yhteydessä. Yksilöllinen vertaispurku on vuosia poliisiorganisaatiossa käytetty jälkipurkumenetelmä, mikä on otettu käyttöön monella pelastusalueella ja sairaanhoitopiirissä. Yksilöistunto on kaikissa organisaatioissa saanut paljon positiivista palautetta.

Työn kuormituksen kokeminen on yksilöllistä ja tapauskohtaista. Joskus reagoidaan nopeammin ja toisella kerralla huomattavasti myöhemmin, kenties vasta toisen kuormittavan tapahtuman myötä. Vertaispurku ei siis ole yhtä aikasidonnainen kuin defusing, sillä se voidaan aktivoida milloin tahansa. Yksilöpurussa saa pohtia omaa kuormitusta laajemmin ilman, että joutuu miettimään, mitä muut ajattelevat tai miltä heistä tuntuu.

Esimerkiksi, kun ryhmän jälkipurku (defusing) on jäänyt pitämättä tai jollain kollegalla resonoi tapahtumat syvemmin, voidaan vertaispurku järjestää ryhmäistunnon jälkeen. Lisäksi vertaispurussa tehdään seurantaa, miten kuormituksen käsittely edistyy. Tarvittaessa voidaan yhdessä koulutetun kollegan kanssa pohtia, mistä kuormitukseen voisi saada lisätukea.

Ryhmän jälkipurkuohjaajakoulutuksen perusrakenne

  • Orientaatio ja ryhmäytyminen
  • Kriisit: Selviytymisen haastavuus, stressireaktiot, kehollisuus
  • Jälkipurkuistunto: Taustat, rakenne, tarkoitus, hyödyt, jatkotoimet, haasteet
  • Simulaatioharjoituksia (osallistujat pääsevät ohjaamaan istuntoa)
  • Jälkipurkuohjaajan oma jaksaminen, myötätuntouupuminen ja sijaistraumatisoituminen 
  • Muut jälkipurkumenetelmät: Vertaispurku, seurantaistunnot, infotilaisuus, kotouttaminen

Psyykkisen kuormituksen koulutuksista lisätietoa antavat:
Saku Sutelainen, erityisasiantuntija, 044 7567 112, saku.sutelainen@sppl.fi
Tomi Timonen, koulutusjohtaja, 044 7334 112, tomi.timonen@sppl.fi