Riskienhallinta-jaosto

Etusivu > Tietoa meistä > Organisaatio > Riskienhallinta-jaosto

Riskienhallinta-jaosto

Jaoston tehtäväkenttä on jaettu kolmeen osa-alueeseen; rakenteelliseen palonehkäisyyn, riskienhallintaan ja turvallisuusviestintään. Jaosto seuraa eri osa-alueiden kehitystä ja järjestää näihin aiheisiin liittyvää ajankohtaista koulutusta. Lisäksi jaosto tarjoaa asiantuntijapalveluita, tiedottaa valmistelussa olevista uusista asioista sekä osallistuu turvallisuusviestintämateriaalin tuottamiseen.

Jaoston johtokunnan kokouksia on 4 – 6 kertaa vuodessa,  joista osa toteutetaan puhelinkokouksina. Kevään kokouksissa pääosassa ovat syksyn opintopäiviin ja toimintasuunnitelman muihin painopisteisiin liittyvät asiat. Syksyllä keskitytään jaoston toimintasuunnitelmaan ja liittokokouksen henkilövalintoihin liittyviin asioihin. Lausuntomenettelyihin liittyvät asiat hoidetaan sähköisesti jaoston johtokunnan ja asiantuntijatoimintaan osallistuvien jäsenten kesken pitkin vuotta.

Onnettomuuksien ehkäisyn -opintopäivät järjestetään vuosittain, minkä valmisteluun jaosto osallistuu aktiivisesti. Lisäksi jaosto valmistelee säännöllisesti lausuntoja, jotka liittyvät sen toimintaympäristöön. Lausuntojen valmistelussa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan koko jäsenistön ammattiosaamista. Johtokunta on omalta osaltaan osallistunut liiton uusien sääntöjen valmisteluun. Turvallisuusviestinnän osa-alueella on valmistunut uutta materiaalia lähes vuosittain ja tähän työhön on osallistunut aktiivisesti johtokunnan turvallisuusviestinnästä ”vastaava” jäsen.

Henkilö, joka työskentelee riskienhallinnan parissa, saa päivitettyä osaamisensa uusien säädösten ja ohjeiden osalta jaoston opintopäivillä ja hän voi osallistua säädösvalmisteluun liiton lausuntomenettelyn kautta. Jaoston johtokunta seuraa aktiivisesti säädös- ja ohjevalmistelua ja riskienhallintaan liittyviä hankkeita ja ottaa ne opintopäivien ohjelmiin tuoreeltaan niiden julkaisemisvuotena tai jo valmisteluvaiheessa.

Liiton johtokunnan toimintaan mukaan haluava voi ottaa yhteyttä joko liiton toimistoon tai johtokunnan jäseniin ja ilmoittaa myös halukkuutensa asiantuntijatoimintaan kertomalla kiinnostuksen kohteistaan ja osaamisalueistaan. Yhteystiedot löytyvät liiton sivuilta. 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Jaoston johtokunta ja kuulumiset

Jaostojen johtokuntien jäsenet löydät kohdasta Jaostojen johtokunnatJaostojen kuulumisia pääset lukemaan kohdasta Jaostojen kuulumiset