Asiantuntijatoiminta

Etusivu > Palvelut > Asiantuntijatoiminta

Asiantuntijatoiminta on merkittävä turvallisuusvaikuttamisen toimintamuoto, joka käsittää lausuntoja ja esityksiä, edustajien osoittamista, ulkoisten projektien edistämistä, sisäisten hankkeiden hoitamista sekä kansainvälistä yhteistoimintaa. Asiantuntijatoiminta on kaksisuuntaista, jolloin toisaalta kenttätyötä tekevien asiantuntemus ohjataan erilaisten hankkeiden käyttöön ja toisaalta levitetään alan uusinta tietämystä kentälle.

Asiantuntijaelimet

Palopäällystöliiton nimeämiä asiantuntijaedustajia toimii mm. seuraavissa toimielimissä:

 • Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund (FSB)
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) hallitus
 • Palo- ja pelastustieto ry:n hallitus
 • Palosuojelurahaston johtokunta
 • Pelastusopiston neuvottelukunta
 • CTIF:n kansallinen komitea
 • FEU
 • Vuoden palomies -toimikunta
 • Turvallisuustekniikan neuvottelukunta
 • Palosuojelun Edistämissäätiön hallitus
 • Palotutkimusraati, kehittämistyö
 • Pelastustoimen neuvottelukunta

Palopäällystöliiton nimeämiä asiantuntijaedustajia toimi mm. seuraavissa ulkoisissa projekteissa:

 • CTIF: Fire Prevention Commision
 • Sisäaministeriö/pelastusosasto: Tuhopolttojen torjunnan yhteistyöryhmä
 • Sisäministeriö/pelastusosasto: Oppimateriaali ja tutkimus -työryhmä
 • Sisäministeriö/pelastusosasto: 112-päivän työryhmä
 • Sisäministeriö/pelastusosasto: Koululaisten turvallisuuskampanja Nou Hätä!
 • Sisäministeriö/pelastusosasto: Kehittämishankkeen yhteistyöryhmä
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö: Tulityötoimikunta
 • Suomen standardisoimisliitto: Palotekninen komitea TK 108
 • Sisäministeriö/pelastusosasto: Pelastustoimen koulutuksen järjestelyjä selvittävä työryhmä
 • Sisäministeriö/pelastusosasto: Palonsyyntutkimuksen kehittämishanke

Palopäällystöliiton nimeäminä eri osa-alueiden kehittämiseen tähtäävinä toimieliminä ovat toimineet mm.: 

 • Kilpailulautakunta, jonka tehtävänä on huolehtia Palokuntien SM-kilpailuiden jatkuvuudesta ja kehittämisestä. 
 • Koulutusvaliokunta, jonka tehtävänä on ohjata ja koordinoida liiton koulutustoimintaa
 • Pelastusalan tieliikennepelastamisen toimikunta, jonka tarkoitus on kehittää ja tukea liiton sekä koko pelastusalan tieliikennepelastamiseen liittyvää asiantuntijatoimintaa.
 • Ruotsinkielisen ja pohjoismaisen toiminnan työryhmän tehtävänä on tukea ja laajentaa ruotsin kielen asemaa Palopäällystöliitossa. Lisäksi työryhmän odotetaan pitävän yhteyttä ruotsinkielisiin kuntiin, yhteistyötahoihin ja muihin Pohjoismaihin sekä muut tarkoituksenmukaiset toiminnot. 
 • Turvallisuuspoliittinen valiokunta, jonka tehtävä on seurata ja osallistua turvallisuuspoliittiseen keskusteluun sekä vaikuttaa siihen.
 • Vesisukellustoimikunta, jonka tavoitteena on kohottaa ja edistää palokuntien pintapelastus- ja vesisukellustoimintaa.

IMG 4817

FEU:n 15-vuotisjuhlakokous Tampere-talolla toukokuussa 2010.