Organisaatio

Etusivu > Tietoa meistä > Organisaatio

Organisaatiokaavion laatikot alkaen vasemmalta: 1. Liittokokous 2. Liittohallitus 3. Toiminnanjohtaja, Asiantuntijatoimikunnat 4. Riskienhallinta, Yritysturvallisuus, Vapaaehtoispalokuntatoiminta, Pelastustoiminta, Hallinto ja tukipalvelut, Varautuminen ja väestönsuojelu.
KUVA: Suomen Palopäällystöliiton organisaatiorakenne

Liittokokous

Palopäällystöliiton ylintä päätösvaltaa käyttävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva liittokokous. Kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa. Liittokokous valitsee muun muassa liittohallituksen, jonka tehtävänä on ohjata ja valvoa liiton toimintaa tehtyjen linjausten mukaisesti. 

Liittohallitus 

Liittokokouksen alaisena toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, joka vastaa liiton toiminnasta. Liittohallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Asiantuntijatoimikunnat

Liittohallituksen apuna ovat asiantuntijatoimikunnat ja jaostojen johtokunnat.

Toiminnanjohtaja ja toimisto

Palopäällystöliitto ylläpitää toimistoa, joka muodostuu päätoimisista toimihenkilöistä ja toimitiloista. Toimisto palvelee, luo edellytyksiä ja toteuttaa liiton hallinnon päätöksiä. Toimiston operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja.

Jaostot

Palopäällystöliiton jäsenet jakaantuvat kuuteen jaostoon. Jaostojen toimintaa johtavat jaostokokousten valitsemat jaoston puheenjohtaja ja johtokunta. Kunkin jaoston johtokunnan kokouksiin osallistuu myös liiton toimiston yhteyshenkilö.

Jaostot ovat:

Tutustu tarkemmin kunkin jaoston toimintaan painamalla jaoston nimeä.