Hallinto ja tukipalvelut -jaosto

Etusivu > Tietoa meistä > Organisaatio > Hallinto ja tukipalvelut -jaosto

Hallinto ja tukipalvelut -jaosto

pyrkii järjestämään yhteistyössä liiton toimiston kanssa vuosittain vähintään yhden ajankohtaisseminaarin, jossa painopiste on pelastuslaitosten johtavien viranhaltijoiden, luottamushenkilöjohdon ja valtionhallinnon pelastusalan viranomaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä. Viime vuosina painopiste on ollut työhyvinvoinnissa ja työelämän laadun kehittämisessä. Jaosto on myös aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Palopäällystöliiton vuorovaikutustyöpajaa pelastuslaitosten kehittämis- ja tutkimusvastaaville. Lisäksi hallinto ja tukipalvelut -jaosto tukee  ja osallistuu liiton kansainväliseen toimintaan.

Tehtävät:

  • tukee aktiivisesti jäsenistön muutosjohtamisen valmiuksia pelastustoimen uudistuksessa
  • vaikuttaa omalta osaltaan liiton yhteiskuntasuhteiden vahvistamiseen, tekee yhteistyötä pelastusjohtajien organisaation sekä muiden sidosryhmien ja päättäjien kanssa
  • järjestää yhteistyössä palopäällystöliiton toimiston kanssa tapahtumia, joissa painopiste on pelastuslaitosten johtavien viranhaltijoiden, luottamushenkilöjohdon ja valtionhallinnon pelastusalan viranomaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä
  • on aktiivisesti mukana tukemassa pelastuslaitosten kehittämis- ja tutkimusvastaavien vuorovaikutustyöstä
  • on mukana sekä tukee liiton käynnistämien valtakunnallisten projektien toteuttamista
  • tukee sisäisen turvallisuuden ohjelmaan liittyvien pelastustoimen hankkeiden eteenpäin viemistä
  • seuraa alan kehitystä ja toimii aktiivisena vaikuttajana alan parhaaksi
  • tukee ja osallistuu liiton kansainväliseen toimintaan.

Jaoston johtokunnan jäsenet löydät kohdasta Jaostojen johtokunnat