Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus

Etusivu > Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus

Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus

Tunnustuksen tarkoituksena on kohottaa sopimuspalokuntien päälliköiden arvostusta, kiittää tunnustuksen saajaa tekemästään työstä sekä kannustaa sopimuspalokuntien päälliköitä kehittämään aktiivisesti sopimuspalokuntien toimintaa.

Tunnustuksen kriteerit

  • Tunnustuksen saajan tulee olla toiminut sopimuspalokunnan päällikön tehtävissä.
  • Tunnustuksen saajalta edellytetään pitkäaikaista ja aktiivista toimintaa sopimuspalokunnassa.
  • Tunnustuksen myöntämisen perusteena pidetään sopimuspalokunnan toiminnan laaja-alaista kehittämistä ja edistämistä.

Edellä esitetyistä muodollisista kriteereistä voidaan erityisistä syistä johtuen poiketa, mikäli tunnustusta esitetään myönnettäväksi henkilölle, joka on osoittanut poikkeuksellista rohkeutta tai uhrautuvuutta pelastustoimen operatiivisessa tehtävässä.

Pelastusalan arvojen mukainen käytös

Tunnustuksen saajan edellytetään käyttäytyvän pelastusalan arvojen mukaisesti. Arvojen mukaista toimintaa käytetään tunnustuksen saajan valintaperusteena.

Mikäli tunnustuksen saaneen henkilön toiminta on ristiriidassa pelastusalan arvojen kanssa, valintatoimikunnalla tai Suomen Palopäällystöliiton liittohallituksella on mahdollisuus perua tunnustus takautuvasti.

Esitä Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustuksen saajaa

Esitys tulee toimittaa kirjallisesti tai sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella Suomen Palopäällystöliiton toimistoon 1.10. mennessä. Esityksen voi tehdä yhteisö tai yksityinen henkilö. Esityksessä tulee ilmoittaa:

  • esitettävän henkilön nimi ja yhteystiedot
  • sopimuspalokunnan nimi
  • toimintavuodet sopimuspalokunnan päällikön tehtävässä
  • toimintavuodet sopimuspalokunnan alipäällystö- ja päällystötehtävissä
  • toimintavuodet sopimuspalokunnassa
  • perustelut esitykselle
  • esittäjän nimi ja yhteystiedot

Valintatoimikuntana toimii Suomen Palopäällystöliiton Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston johtokunta.

Alla olevalla lomakkeella voit tehdä esityksen Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustuksen saajaksi. Esitys tulee tehdä 1.10. mennessä.

Lue Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnuksen ennen lomakkeen täyttämistä.

Säännöt kokonaisuudessaan: Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö (pdf) (141.4 KB)

Hakulomake