Expertverksamhet

Framsida > Tjänster > Expertverksamhet

Brandbefälsförbundets expertverksamhet är en betydande form av säkerhetspåverkan, som omfattar utlåtanden och förslag, utnämning av representanter, främjande av externa projekt, ledning av interna projekt och internationellt samarbete. Expertarbete är dubbelriktad, där å ena sidan fältarbetets sakkunskap riktas till olika projekt och å andra sidan sprids den senaste kunskapen inom branschen till fältet.

Expertkommittéer

Brandbefälsförbundet tillsätter också expertkommittéer som främjar utvecklingen av sitt verksamhetsområde i samarbete med kansliet, sektionerna och andra intressegrupper.

 • Kommittén för mental hälsa och säkerhet i arbetet
 • Kommittén för arbeten i områden med fallrisk
 • Kommittén för vägtrafikräddning
 • Vattendykningskommittén
 • Social- och hälsovårdens säkerhetskommitté

Expertorgan

Expertrepresentanter som utsetts av Brandbefälsförbundet arbetar bland annat i följande organ:

Brandbefälsförbundets expertrepresentanter arbetar bland annat i följande externa projekt:

 • CTIF: Fire Prevention Commission
 • Sisäministeriö/pelastusosasto: Tuhopolttojen torjunnan yhteistyöryhmä
 • Sisäministeriö/pelastusosasto: Oppimateriaali ja tutkimus -työryhmä
 • Sisäministeriö/pelastusosasto: 112-päivän työryhmä
 • Sisäministeriö/pelastusosasto: Koululaisten turvallisuuskampanja NouHätä!
 • Sisäministeriö/pelastusosasto: Kehittämishankkeen yhteistyöryhmä
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö: Tulityötoimikunta
 • Suomen standardisoimisliitto: Palotekninen komitea TK 108
 • Sisäministeriö/pelastusosasto: Pelastustoimen koulutuksen järjestelyjä selvittävä työryhmä
 • Sisäministeriö/pelastusosasto: Palonsyyntutkimuksen kehittämishanke

Brandbefälsförbundet har tillsatt följande organ för att utveckla olika delområden:

 • En tävlingskommitté som har till uppgift att säkerställa kontinuiteten och utvecklingen av Brandkårernas FM-tävlingar.
 • Utbildningsutskottet, vars uppgift är att styra och samordna förbundets utbildningsverksamhet.
 • Kommittén för vägtrafikräddning inom räddningsbranschen, vars syfte är att utveckla och stödja förbundets och hela räddningsbranschens expertverksamhet i anslutning till vägtrafikräddning.
 • Arbetsgruppen för svenskspråkig och nordisk verksamhet har till uppgift att stödja och utvidga det svenska språkets ställning inom Brandbefälsförbundet. Dessutom förväntas arbetsgruppen upprätthålla kontakt med svenskspråkiga kommuner, samarbetspartner och andra nordiska länder samt annan ändamålsenlig verksamhet.
 • Vattendykningskommittén, som syftar till att höja och främja brandkårernas yträddnings- och vattendykningsverksamhet.

Ytterligare information om expertverksamheten

utvecklingschef
Antti Kinnunen
tel. +358 44 7338 112
antti.kinnunen(a)sppl.fi