Dina uppgifter

Framsida > Medlemskap > Dina uppgifter

Se och ändra din medlemsinformation

Meddela oss ifall om ditt jobb, din titel, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress eller din examen ändras. På så sätt får du aktuell information om förbundets verksamhet och evenemang även i fortsättningen.

I medlemsärenden kontakta oss

ekonomisk och administrativ samordnare
Jaana Kovero
tel. +358 44 0344 112
jaana.kovero(a)sppl.fi

Förbud mot marknadsföring

Marknadsföringsförbudet grundar sig på personuppgiftslagen och gäller endast privatpersoner. Marknadsföringsförbudet gäller inte utlämnande av uppgifter till myndigheter för myndighetsbruk.

Förbud:

Jag förbjuder utlämnande av mina uppgifter i Brandbefälsförbundets medlemsregister för direktreklam, telefonförsäljning och annan direktmarknadsföring, adresstjänster, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar (EU:s allmänna förordning 2016/679).

Anullering:

Jag återkallar mitt tidigare förbud mot att lämna ut mina uppgifter i Brandbefälsförbundets medlemsregister för direktreklam, telefonförsäljning och annan direktmarknadsföring, adresstjänster, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar.