Bli medlem

Framsida > Medlemskap > Bli medlem

Fyra personer chattar i ringen klädd i akutmottagningsuniformer.
BILD: Atmosfärer från Brandbefälsdagarna 2023.

Ansök om medlemskap i Brandbefälsförbundet

Du kan ansöka om medlemskap i Finlands Brandbefälsförbund med den bifogade elektroniska blanketten (på finska).

Din medlemsansökan kommer att behandlas av förbundets styrelse. Förbundsstyrelsen sammanträder 3–6 gånger per år, så det kan ta lite tid att bli officiellt accepterad som medlem. Medlemsförmånerna träder dock i kraft genast när ansökan kommit in till förbundets kansli.