Om oss

Framsida > Om oss

Den mest kompetenta säkerhetsaktören – i samarbete!

Brandbefälsförbundet är en ideell förening som grundades 1932 och vars centrala mål är att främja säkerheten i samhället och utveckla medlemmarnas yrkeskompetens. Våra medlemmar är bland annat brandbefäl och underbefäl inom räddningsbranschen, avtalsbrandbefäl, säkerhetsexperter och personer i ledande ställning. Förbundet har inga uppgifter i anslutning till arbetsmarknadsrelaterad intressebevakning.

Vi är en respekterad säkerhetspolitisk debattör och en samarbetsorganisation som förlitar sig på öppet partnerskap och kontinuerlig utveckling samt erbjuder expert-, utbildnings- och materialtjänster. Föreningens genomslagskraft bygger på långsiktigt arbete och direkt kommunikation med olika myndigheter och aktörer inom säkerhetsbranschen.