Tjänster

Framsida > Tjänster

Utbildning i räddning och säkerhet

Inom räddnings- och säkerhetsbranschen betonas vikten av kompetens. Brandbefälsförbundet ordnar årligen tiotals utbildningar som når tusentals människor. Föreningens syfte är att främja medlemmarnas och samarbetspartnernas yrkeskompetens.

Ju högre kompetens man besitter, desto bättre kan man sörja för säkerheten i hem, skolor och på arbetsplatser.

Skapa säkerhet – säkerhetsutbildningar för företag och samfund

Finlands Brandbefälsförbund erbjuder skräddarsydda kundorienterade expert- och konsulttjänster inom riskhantering. De är säkerhetsutbildningar för företag och samfund. Vi hjälper våra partner att skapa högkvalitativa säkerhetsledningssystem och göra dem operativa.

De olika säkerhetsområdena är tätt sammanflätade, och därför strävar Brandbefälsförbundet efter att erbjuda ett brett utbud av säkerhetsutbildningar, allt från förebyggande arbete till beredskap för exceptionella situationer och lärande efter dessa händelser. Förbundet kan betjäna både räddningsbranschen och näringslivet ännu bättre i enlighet med tidens krav genom att öka växelverkan mellan aktörerna.