Medlemskap

Framsida > Medlemskap

BILD: Atmosfärer från Brandbefälsdagarna 2023.

Finlands Brandbefälsförbundet har ca 2 000 medlemmar. Våra medlemmar består av bl.a. befäl och underbefäl inom räddningsbranschen samt säkerhetsexperter och studerande. Företag och sammanslutningar är också välkomna att bli stödmedlemmar och en del av vårt expertnätverk.

Varför bli medlem i Brandbefälsförbund?

Påtaglig nytta
Vi delar med oss av information om nya produkter, forskning, intressanta utbildningar och internationella aktiviteter till våra medlemmar.

Färdiga nätverk och möjlighet att påverka
Som medlem i förbundet är du en del av ett omfattande nätverk av experter och har möjlighet att påverka utvecklingen av säkerhetsbranschen. Vi deltar aktivt bland annat i beredningen och diskussionen av det samhälleliga beslutsfattandet. Som medlem i förbundet har du till exempel möjlighet att påverka vad som händer i beslutsfattandet inom räddnings- och säkerhetsbranschen både nationellt och internationellt.

Värdefulla medlemsförmåner
Vi erbjuder våra medlemmar utbildningar som ordnas av Finlands Brandbefälsförbund och samarbetspartner till medlemspriser. Du kan också dra nytta av medlemsförmåner på upp till tusentals euro från de medlemsförmåner som våra samarbetspartner erbjuder. Du sparar avsevärt på bland annat försäkringar, bränsle, övernattnings- och resekostnader.

Föreningsverksamhet
Varje år anordnar vi olika organisationsaktiviteter för våra medlemmar, till exempel Brandbefälsmaraton, MC Fire Officer -motorcykelträff och Brandbefälsgolf.

Välj önskad sektion

När du blir medlem skall du välja vilken av förbundets sex sektioner du vill tillhöra, enligt dina egna intressen. Ta reda på mer om sektionernas aktiviteter via länkarna nedan och välj den du gillar.

  • Administrations- och stödtjänster
  • Beredskap och befolkningsskydd
  • Frivillig brandkårsverksamhet
  • Företagssäkerhet
  • Riskhantering
  • Räddningsverksamhet

Inträde som medlem och medlemsavgift

Din medlemsansökan kommer att behandlas av förbundets styrelse. Förbundsstyrelsen sammanträder 3–6 gånger per år, så det kan ta lite tid att bli officiellt accepterad som medlem. Medlemsförmånerna träder dock i kraft genast när ansökan kommit in till förbundets kansli.

Medlemsavgiften skickas per post tillsammans med antagningsbeslutet och medlemskortet. Medlemskap i Brandbefälsförbundet kostar 39 € per år. Studerande- och pensionärsmedlemskap är 19,50 € per år.