Internationell verksamhet

Framsida > Tjänster > Expertverksamhet > Internationell verksamhet

BILD: Det av FEU arrangerade ledarskaps-/befälsutvecklingsprogrammet (ODP) i Nederländerna 2023.

Brandbefälsförbundets internationella verksamhet omfattar mycket korrespondens och samarbete mellan olika förbund och organisationer. Syftet med den internationella verksamheten är att föra med sig internationella lärdomar och erfarenheter till Finland samt att exportera och marknadsföra finländskt räddningskunnande.

Förbundet har täta kontakter särskilt med brandbefälsorganisationerna i de övriga nordiska länderna, en viktig del av den övriga verksamheten är verksamheten i de europeiska brandbefälsförbundens organisations FEU – The Federation of EUropean fire officers.

Brandbefälsförbundet är också medlem i IAFC (International Association of Fire Chiefs) och i CTIF (Comité Tecnique International de Prevention et d’Extinction du Feu).

Läs och se mer om internationell verksamhet

BULLETIN: The Federation of EUropean fire officers (FEU) calls for Enhanced Safety Measures in Europe’s Energy Transition

BULLETIN: Stephan Wevers appointed president of FEU for a second three-year term

PROJEKT: ArcResc Project – Capacities of the Rescue Services in the Arctic: Advancement of Knowledge and Cooperation

Mer information om Brandbefälsförbundets internationella verksamhet:

verksamhetsledare
Ari Keijonen
tel. +358 40 5884 112