Dokument som styr verksamheten

Framsida > Om oss > Dokument som styr verksamheten

Strategi

Brandbefälsförbundets styrelse godkände förbundets nya strategi 4.11.2016. Strategin har inte längre något målår, utan är ett dynamiskt dokument som uppdateras och förnyas i enlighet med behoven i den föränderliga omvärlden. I strategin fastställs förbundets verksamhetsidé, vision, servicelöften (tidigare policyer) och värden.

Verksamhetsidé

Brandbefälsförbundet utvecklar sina medlemmars kompetens och yrkesanda och fungerar som expert för att främja säkerheten i samhället.

Vision

Den mest kompetenta säkerhesaktören – i samarbete!

Värden

Brandbefälsförbundet följer räddningsbranschens värden i sin verksamhet:
”Ett säkert och kriståligt Finland: mänskligt, yrkesmässigt och pålitligt – i samarbete”.

Servicelöften

Utbildnings- och säkerhetsmaterial av högsta kvalitet
Brandbefälsförbundet utvecklar sin utbildningsverksamhet som den modernaste fortbildnings- och tilläggsutbildningsorganisationen inom räddningsbranschen. Förbundet producerar, samlar in och delar ut läromedel i olika former samt utvecklar olika lärmiljöer och -möjligheter.

Den bästa expertisen
Brandbefälsförbundets sakkunskap bygger på medlemmarnas kompetens, som förbundet aktivt utvecklar. Förbundet är aktivt i expertgrupper och förmedlar experternas sakkunskap i form av utlåtanden till beslutsfattandet.

Byggare av professionell gemenskap
Brandbefälsförbundet är den mest omfattande och respekterade sammanslutningen inom räddnings- och säkerhetsbranschen. Tillsammans med sina medlemmar förnyar förbundet sig på samma gång som man värnar om traditionerna.

Säkerhetsbranschens mest attraktiva samarbetspartner av högsta kvalitet
Brandbefälsförbundet är en konstruktiv utvecklare av samarbete och söker aktivt nya partnerskap – även internationellt.