Sosiaali- ja terveysalan verkkokoulutukset

Etusivu > Palvelut > Yritysturvallisuuspalvelut > Sosiaali- ja terveysalan verkkokoulutukset

Kun työskentely tapahtuu vuoroissa ja työskentelypaikat vaihtuvat, voi koulutuksiin olla haastava löytää kaikille sopivaa aikaa ja paikkaa. Verkkokoulutus on nykyaikainen ja tehokas ratkaisu päästä alkuun myös henkilöstön turvallisuuskoulutuksissa. 

Verkkokoulutus ei korvaa työ työturvallisuuslain mukaista perehdyttämisvelvoitetta,  jonka mukaan työntekijälle on annettava riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä mutta toimialalle räätälöidyt kurssit tarjoavat kattavasti perutietoa turvallisuudesta työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi. Joustava opiskelu onnistuu pieninä, helposti omaksuttavina kokonaisuuksina vaikkapa työn ohessa.

Pyydä lisätietoja ja tutustu tarkemmin kursseihin!

Paloturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus 

Verkkokoulutus tarjoaa perustietoa ja käytännön toimintatapoja paloturvallisuuden edistämiseen oppilaitoksissa ja työpaikoilla. 

Paloturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus on Suomen Palopäällystöliiton ja Qreform Oy:n suunnittelema koulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Koulutus sisältää kolme verkkokurssia ja lopputestin, joiden kokonaiskesto on yhteensä noin 50 min.

Koulutuksen tavoitteet
 • Perehdyttää työntekijät ja opiskelijat paloturvallisuuden keskeisiin teemoihin
 • Nostaa esille tyypillisiä paloturvallisuusriskejä ja kuinka niitä voidaan hallita
 • Tarjoaa käytännön toimintatapoja tulipalojen ennaltaehkäisyyn ja hätätilanteessa toimimiseen
 • Joustava ja innostava tapa opiskella
 • Koulutuksesta saa todistuksen
 • Tehokas tapa kouluttaa perustiedot kaikille työntekijöille ja opiskelijoille ajasta ja paikasta riippumatta
 • Tukee organisaation turvallisuustyötä

Lisätietoja kurssista ja sen sisällöistä Qreformin verkkosivuilta.

Kotihoitoa turvallisesti -verkkokoulutus

Kurssi tarjoaa perustietoa ja käytännön toimintatapoja kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi. Verkkokurssi auttaa näkemään turvallisuuden tärkeänä osana kotihoidon arkea. Kurssi sisältää käytännön esimerkkejä tyypillisistä kotihoidon riskeistä, kuinka toimia vaaratilanteissa ja miten työntekijä voi omalla toiminnallaan ennaltaehkäistä vaaratilanteiden syntymistä. Omaa turvallisuutta parantamalla, työntekijä parantaa myös asiakkaansa turvallisuutta.

Koulutus
 • Nostaa esille tyypillisiä kotihoidon riskejä ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa.
 • Painottaa riskien havainnointia ja tunnistamista ennen kuin ne muuttuvat vaaratilanteiksi.
 • Keskittyy työntekijän ja asiakkaan turvallisuuden parantamiseen yhdessä työnantajan kanssa.
 • Selventää potilastietosuojaa ja vaitiolovelvollisuuteen liittyviä asioita.
 • Vuorovaikutteinen kurssitoteutus mahdollistaa oppimisen uudella tavalla.

Kotihoitoa turvallisesti -verkkokurssin on tuottanut Qreform Oy ja Suomen Palopäällystöliitto. Toimialan sisältöasiantuntijoina ja -kumppaneina ovat toimineet:

 • Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala
 • Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala
 • Soite, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
 • Aluejohtaja, erikoissairaanhoitaja Nina Lyly

Koulutus on tarkoitettu kaikille kotihoidon parissa työskenteleville hoito- ja hoivahenkilöstölle sekä opiskelijoille. Kurssin kesto on noin 30 minuuttia.

Lisätietoja kurssista ja sen sisällöistä Qreformin verkkosivuilta.