Yritysturvallisuuspalvelut

Etusivu > Palvelut > Yritysturvallisuuspalvelut

Koulutuspalvelumme nojaavat kolmeen periaatteeseen:

Tarvelähtöisyys:

 • Räätälöimme turvallisuuskoulutukset aina toimintaympäristön ja kohderyhmän mukaisesti.
  • Kohderyhmät: Sisällön suunnittelussa arvioimme aina mikä on oleellista osaamista millekin kohderyhmälle.
  • Riskiperusteisuus: Autamme priorisoimaan eri sisältöjä riskinarvioon perustuen
  • Toimiympäristön ja toiminnan vaikutukset: Toimimme asiakkaan toiminnan ehdoilla ja autamme tunnistamaan toimintaympäristön erityispiirteitä ja trendejä, joilla on vaikutusta turvallisuuteen.
 • Nykytilanneanalyysi: Tuotamme tietoa turvallisuuden nykytilasta ja esitämme kehitysehdotuksia.

Asiantuntijuus

 • Kouluttajinamme toimivat turvallisuuden eri osa-alueiden ammattikouluttajat ja asiantuntijat.
 • Kauttamme tavoitat sujuvasti myös pelastustoimen parhaat asiantuntijat ja kouluttajat monipuolisesti turvallisuuden eri osa-alueilta. Yli 2000 pelastus- ja turvallisuusalan ammattilaisen jäsenjärjestönä asiantuntijaverkostomme on myös maantieteellisesti hyvin kattava.
 • Yhteistyökumppanimme vahvistavat joukkoamme eri palvelukokonaisuuksissa.

Monimenetelmällisyys

 • Monimenetelmällisyydellä parempaa osaamisen kehittämistä ja joustavampia tilaisuuksia.
 • Työpajoja, luentoja, fasilitoituja keskusteluja, harjoituksia, etäosallistumista
 • Sähköinen työalusta Howspacen avulla osallistamme koulutettavia ennen koulutusta, sen aikana ja tilaisuuden päätyttyä.
 • VR ja AR -koulutussisälllöt

Kehitämme turvallisuutta kokonaisvaltaisesti

Voit kääntyä puoleemme:

Ennaltaehkäisyssä ja ennakoinnissa

haavoittuvuuksien tunnistaminen
riskien tunnistaminen, arviointi ja hallintakeinotturvallisuussuunnittelu / Pelastussuunnitelmat
Tulevaisuustaajuus
Akuuttiin onnettomuustilanteeseen tai kriisiin varautumisessa

Suorituskyvyllä jatkuvuutta – SUOJA

Toiminta onnettomuustilanteessa
table top -harjoitukset

poistuminen / sisälle suojautuminenyhteistoiminta viranomaisten kanssa
Onnettomuuden tai kriisin jälkeisessä toiminnan kehittämisessä

Opi kriisistä

Henkinen kriisinkestävyys

Riskinarvion ja suunnitelmien päivittäminen

Tutustu referensseihimme ja lue kokemuksia koulutuksistamme.