Suorituskyvyllä jatkuvuutta – SUOJA

Etusivu > Palvelut > Yritysturvallisuuspalvelut > Suorituskyvyllä jatkuvuutta - SUOJA

Suomen Palopäällystöliitto (SPPL) ja Incident Management Finland Oy:n (IMS) ovat yhteistyössä luoneet tuotteen SUOJA. 

SUOJA muodostuu kokonaisuudesta

SUOJA valmentaa organisaatiota kohtaamaan kriisejä ja toipumaan niistä. 

Varautuminen ratkaisee

Yksin suunnitelmat eivät riitä jatkuvuudenhallinnan johtamisessa. Johtamisen kyvykkyydet nousevat keskeiseen rooliin kriisitilanteessa. Hyvän johtamisen tueksi tarvitaan tiimityöskentelyä, roolitettu johtamismalli, harjoittelua sekä toimivat työmenetelmät ja välineet.

Suorituskyvyllä Jatkuvuutta

SUOJA, on palvelukokonaisuus parantamaan Sinun organisaatiosi kykyä vastata kriisi- ja häiriötilanteisiin. Palvelun ovat kehittäneet Suomen Palopäällystöliitto ja Incident Management Solutions Finland Oy, jotka kuuluvat Suomen johtaviin turvallisuusalan asiantuntijaorganisaatioihin. Koulutussisällöt rakennetaan organisaation erityispiirteet ja toimintaympäristön tekijät huomioiden, ehdottomalla luottamuksella.

SUOJA-koulutuksen kuusi osakokonaisuutta:

TÄSTÄ SE ALKAA –  NYKYTILAKARTOITUS 

Aluksi arvioidaan, kuinka hyvin Sinun organisaatiosi tunnistaa toimintansa kriittiset tekijät ja millä tavoin organisaationne on kehittänyt valmiuttaan palauttaa ne häiriötilanteessa.

PERUSASIAT HALTUUN – TEORIAKOULUTUKSET

Käsitellään tilannejohtamisen mallia teoriatasolla. Mallit ja roolit? Organisointi? Tutkitaan tilannekuvan käsitettä ja sen ulottuvuuksia.

SUKELLETAAN SUUNNITELMAVALMIUTEEN – SUUNNITELMAVALMIUS

Tarkastellaan RCP-mallilla, miten nykyinen suunnitelmavalmius tukee suorituskykyä. Lisäksi tuotetaan tilannejohtamisohjeet poikkeusolojen hallintaan ja suunnitellaan toimijakortit.

TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN – ORIENTOIVA MATRIISIHARJOITUS

Table-Top matriisiharjoitus toimii orientoivana harjoituksena varsinaiseen tilanneharjoitukseen. Matriisiharjoituksen tarkoituksena on harjoituttaa tilannejohtoryhmän roolien mukaisia tehtäviä ilman varsinaista aikapainetta.

KOKEILLAANPA TOSITILANNETTA – TILANNEHARJOITUS

Tilanneharjoituksessa syötteet tuotetaan reaaliajassa. Osallistujat pelataan harjoituksen sisään aidosti soittamalla tai sähköisiä työvälineitä käyttämällä.

MITÄ MEILLE JÄI KÄTEEN – KRIISISTÄ OPPIMINEN 

Opi kriisistä on valmennus, jonka tarkoituksena on tukea organisaation siirtymistä kriisin jälkeiseen aikaan ja auttaa organisaatiota hyödyntämään kriisin suoma mahdollisuus uudistua.