Opi kriisistä

Tee kriisistä oppimisesta osa exit-suunnitelmaasi.

Kriisiajan lopun lähestyminen ja uuteen aikaan siirtyminen herättää aina kysymyksiä: Mitä tapahtui? Millaisia vaikutuksia tapahtumilla oli? Entä miten organisaatiomme voisi jatkossa toimia paremmin?

Kyse on hedelmällisestä ajasta, jolloin alamme koota kuvaa kriisin aikaisista tapahtumista ja toiminnastamme kriisin eri vaiheissa. Usein päädymme toteamaan, että moni asia olisi voinut mennä toisin, jos olisimme toimineet eri tavalla. Samoin moni asia olisi ollut toisin, jos olisimme erilaisia.

Kriisi herättää kysymyksiä meistä jokaisessa, ja kriisistä oppiminen on nimenomaan näiden pohdituttavien kysymysten yhteen keräämistä ja vastauksien etsimistä. Kriisi tarjoaa jokaiselle organisaatiolle mahdollisuuden uudistua, ja kriisistä oppiminen on tähän mahdollisuuteen tarttumista. Kriisistä oppiminen auttaa meitä hahmottamaan, miten voimme jatkossa olla parempia niin yksilöinä kuin yhteisönäkin.

Opi kriisistä on työpajamenetelmä, jonka tarkoituksena on tukea organisaation siirtymistä kriisin jälkeiseen aikaan ja auttaa organisaatiota hyödyntämään kriisin suoma mahdollisuus uudistua.

Mihin kriisistä oppiminen sopii?

Siirtymän tueksi

 • Yhdessä oppimalla jätetään kriisin aika taakse ja siirrytään uuteen aikaan.
 • Vuorovaikutteinen työpajatyöskentely antaa mahdollisuuden kokemuksien jakamiseen ja tuo keskusteluun erilaisia näkemyksiä kriisin aikaisista tapahtumista.

Organisaation suorituskyvyn kehittämiseen

 • Paranna organisaation kykyä ennaltaehkäistä ja kohdata tulevia kriisejä.
 • Vahvista kriisin aikana syntyneitä hyviä toimintamalleja.
 • Kriisi vaatii organisaatiolta kykyä mukautua yllättäviinkin muutoksiin nopeasti – kuinka tämä ketteryys viedään osaksi vakiintunutta toimintaa?

Organisaation oppimiskyvyn kehittämiseen

 • Luo kulttuuria, jossa koettuihin vastoinkäymisiin suhtaudutaan rakentavasti.
 • Rohkaise reflektioon yksilötasolla ja tiimeissä.

Mitä kriisistä oppiminen vaatii?

 • Tahtoa tarttua kriisin suomaan mahdollisuuteen uudistua organisaationa.
 • Kypsyyttä kohdata vaikeitakin asioita osana uudistumista.
 • Resursseja: oppiminen on tavoitteellinen prosessi, jossa tuotetaan kehitysehdotuksia ja lisätään tietoa organisaation kasvutarpeista.

Koulutuksen rakenne

Orientaatio

 • Yleiskatsaus kriisin aikaan ja kriisijohtamiseen

Havainnointi

 • Kriisin vaiheiden käsittely
 • Miten kriisi eteni?
 • Mitä olisi pitänyt tehdä toisin?
 • Missä onnistuimme?

Kasvun paikat

 • Missä voimme olla parempia?
 • Mitä haluamme säilyttää?

Askel uuteen

 • Mitä tarvitaan muutokseen?
 • Mitä haluamme olla jatkossa?

Koulutuksen toteutus

Opi kriisistä voidaan toteuttaa virtuaalisesti tai lähitilaisuutena. Koulutuksen kesto riippuu osallistujajoukon koosta ja koulutuksen minimikesto on 8 h. Työpajat sisältävät sekä vuorovaikutuksellista ryhmätyötä että hiljaista yksintyöskentelyä. Oppimisen tukena käytetään Opi kriisistä -työtilaa, joka tukee kriisiajan yksilöllistä tarkastelua. Tarvittaessa oppimista voidaan tukea myös organisaatiolle räätälöidyllä kyselyllä, joka syventää organisaation kriisikokemuksen ja siitä syntyneiden kehittämisideoiden kartoittamista entisestään.

Lue miten Messukeskus hyötyi valmennuksesta: Opi kriisistä -työpaja antoi Messukeskukselle työkaluja koko työyhteisön osallistamiseen kriisistä oppimisessa

Lisätietoa: 

Mikko Poutala, koulutuspäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto 
mikko.poutala(at)sppl.fi
044 7225 112