Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Etusivu > Palvelut > Asiantuntijatoiminta > Menneet hankkeet > Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Tavoitteet

Koulutustilaisuuden tavoitteena on tarjota pelastuslaitosten työturvallisuudesta ja sisäisestä koulutuksesta vastaavalle henkilöstölle työkaluja työturvallisuuden edistämiseen laitoksen sisällä. Kouluttajakoulutuksissa esitellään päivän mittainen koulutusaineisto, jota kouluttajat voivat hyödyntää laitoksen sisäisessä työturvallisuustyössä.

Sisältö
  • Peruskäsitteet, lainsäädäntö, työsuojelu ja työterveydenhuolto
  • Työn vaatimukset ja työergonomia
  • Riskienarviointi ja työturvallisuus pelastuslaitoksilla
  • Pelastustoiminnan työturvallisuus
  • Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus (pdf)
Pelastusalan työturvallisuuskoulutus aineiston käyttöoikeus (pdf)