Rivitalojen yläpohjien palo-osastoinnin toimivuuden selvityshanke

Etusivu > Palvelut > Asiantuntijatoiminta > Käynnissä olevat hankkeet > Rivitalojen yläpohjien palo-osastoinnin toimivuuden selvityshanke

Hanke perustuu pelastuslaitosten huoleen ja mediauutisoinnin antamaan kuvaan siitä, että rivitalohuoneistoissa syttyvät tulipalot leviävät usein yläpohjan kautta laaja-alaisiksi kattopaloiksi, jotka puolestaan aiheuttavat aina merkittäviä taloudellisia ja inhimillisiä vahinkoja. Mediauutisoinnin mukaan palot vaikuttavan leviävän hämmästyttävän nopeasti täyden palon vaiheeseen ennen palokunnan saapumista, vaikka vuodesta 1990 alkaen huoneistokohtainen palo-osastointi on pitänyt ulottaa myös ullakolle ja yläpohjan onteloon. Tätä mielikuvaa tukevat myös pelastuslaitosten havainnot.

Koska palojen leviäminen yläpohjassa ei näytä rajoittuvan palo-osastoon, ongelma on osastoivien rakenteiden toteutuksessa, suunnittelun väärissä lähtökohdissa tai rakennuksen käytön ja ylläpidon laiminlyönneissä.

Hankkeen sisältö

Hankkeessa selvitetään rivitalojen yläpohjien palo-osastointiin liittyviä ongelmia ja laaditaan eri toimijoille kohdentuvat konkreettiset suositukset paloturvallisuuden parantamiseksi. Selvitystyössä tullaan keskittymään alle 10 vuotta vanhojen rivitalojen palo-osastoinnin toimivuuteen vertaamalla suunnitelmia toteutukseen ja paikalla vallitsevaan tilanteeseen. 10 vuoden ikäraja on valittu syystä, että kohteilla, joissa havainnoidaan puutteita, on mahdollisuus reklamoida rakennusvirheestä rakennuttajan takuuajan puitteissa. Tällä uskotaan olevan positiivinen vaikutus rakentamisen laatuun selkeiden rakennusvirheiden tai laiminlyöntien osalta. Hankkeen perimmäinen tarkoitus on rivitalorakennusten paloturvallisuuden parantaminen tulevaisuudessa.

Hankkeen toteutus

Hanke koostuu kahdesta työpaketista: 1. tilannekuvan muodostaminen ja 2. toimenpidesuositusten laadinta.

Hankkeen toteutus alkaa kohdekäyntien osalta toukokuussa 2024. Kohdekäyntejä toteutetaan pelastuslaitosten kanssa ympäri Suomea laajan otannan sekä tilannekuvan muodostamiseksi. Kohdekäynnit jatkuvat vuoden 2024 loppuun. Hankkeelle on perustettu ohjaus- ja projektiryhmä alan toimijoista, joka kokoontuu säännöllisesti hankkeen aikana.

Analysointi- ja raportointivaihe on suunniteltu ja aikataulutettu vuoden 2025 alusta alkaen ja jatkuen elokuulle 2025. Keväällä 2025 aikana hankkeen tuloksista tiedotetaan koulutusten ja webinaarien muodossa avoimesti.

Hankkeen rahoittaa Palosuojelurahasto ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa. Hankkeen kesto on 1.1.2024–31.8.2025.

Yhteystiedot

Juhan-Petteri Laakso
RI(AMK), hankepäällikkö
juhan-petteri.laakso(at)sppl.fi
puh. 044 7734 112