Kestävä pelastustoimi

Etusivu > Palvelut > Asiantuntijatoiminta > Menneet hankkeet > Kestävä pelastustoimi

Kestävä pelastustoimi -hankkeessa tuotettiin paketti pelastustoimen toimijoiden ympäristö- ja ilmasto-ohjelmien laatimiseen ja toteuttamiseen. Valmiin ohjelman avulla pelastustoimen toimijat saavat yksinkertaiset työkalut toimintansa ympäristö- ja ilmastonäkökulmien huomioimiseen sekä seurantaan.

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on ympäristönäkökulmien huomioiminen mm. pelastustoiminnassa, asemapalvelussa, ajoneuvokalustossa ja tehokkaammassa jälkivahinkojen torjunnassa. Toimenpiteet, joiden toteuttaminen on yksinkertaista sekä kustannusneutraalia tai edullista, ovat ensisijaisia. Osallistamalla henkilöstö ohjelman käyttöönttoon vaikutetaan myös henkilöstön ympäristötietoisuuteen, -asenteisiin ja -käyttäytymiseen.

Hankkeessa laadittiin ohjelma, jossa tehdään katsaus pelastustoimen merkittävimpiin ympäristö- ja ilmastonäkökohtiin ja määritetään konkreettisia toimintatapoja, joilla ympäristö- ja ilmastonäkökulmiin voidaan vaikuttaa tehokkaimmin. Ohjelmaa lyhyemmässä muodossa hankkeen keskeisimmistä johtopäätöksistä voi lukea hankkeen  esitteestä, jonka voit tulostaa työpaikkasi seinälle.

Ohjelma

Esite