Kestävä pelastustoimi

Etusivu > Palvelut > Asiantuntijatoiminta > Menneet hankkeet > Kestävä pelastustoimi

Kestävä pelastustoimi -hankkeessa tuotettiin paketti pelastustoimen toimijoiden ympäristö- ja ilmasto-ohjelmien laatimiseen ja toteuttamiseen. Valmiin ohjelman avulla pelastustoimen toimijat saavat yksinkertaiset työkalut toimintansa ympäristö- ja ilmastonäkökulmien huomioimiseen sekä seurantaan.

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on ympäristönäkökulmien huomioiminen mm. pelastustoiminnassa, asemapalvelussa, ajoneuvokalustossa ja tehokkaammassa jälkivahinkojen torjunnassa. Toimenpiteet, joiden toteuttaminen on yksinkertaista sekä kustannusneutraalia tai edullista, ovat ensisijaisia. Osallistamalla henkilöstö ohjelman käyttöönttoon vaikutetaan myös henkilöstön ympäristötietoisuuteen, -asenteisiin ja -käyttäytymiseen.

Hankkeessa laadittiin ohjelma, jossa tehdään katsaus pelastustoimen merkittävimpiin ympäristö- ja ilmastonäkökohtiin ja määritetään konkreettisia toimintatapoja, joilla ympäristö- ja ilmastonäkökulmiin voidaan vaikuttaa tehokkaimmin. Ohjelmaa lyhyemmässä muodossa hankkeen keskeisimmistä johtopäätöksistä voi lukea hankkeen esittelykalvoista sekä esitteestä, jonka voit tulostaa työpaikkasi seinälle.

Ohjelma

Esittelykalvot

Esite

Hankkeen toisessa vaiheessa alkuvuodesta 2014 hankkeen tuotoksia tehtiin tunnetuksi. Pääpaino oli käytännön toimissa ja niiden toteutumisen seurannassa. 

Pelastuslaitosten tulee osoittaa toimille riittävät resurssit, määritettävä tarkat aikataulut ja ottaa ohjelmasta käyttöön mitattavat tavoitteet sekä suunniteltava alustavasti johdonmukainen jatkokehitys. Esimerkkejä onnistuneesta käytännön ympäristö- ja ilmastotoiminnasta ovat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toteuttama ekotukihenkilötoiminta, Ruotsin pelastustoiminnan ympäristövaikutuksiin keskittynyt moniviranomaisyhteistyö tai West Midlandsin pelastuslaitoksen ympäristö- ja ilmastotyö. 

Hankkeen lopussa ja jälkeen päähuomio on ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden toteuttamisessa. Hankkeen jälkeen ohjelma on tarkoitettu päivitettäväksi määräajoin (esim. 5 vuoden välein) ja sen toteutuminen seurattavaksi vuosittain ja/tai neljännesvuosittain.

Hankkeeseen liittyviä dokumentteja:Hankehakemus
Hankkeen työsuunnitelma
Hankkeen vaikuttavuustavoitetaulukko

Seuraavassa luonnos pelastuslaitoksen Kestävän pelastustoimen sitoumukseksi sekä kunnallisia ja maakunnallisia ympäristö- ja ilmastostrategioita pelastustoimen alueittain:

luonnos sitoumukseksi
strategioita alueittain

Hankkeen tärkein tuotos on ohje pelastustoimen ympäristö- ja ilmastotoimenpiteille. Valmis ohje on seuraavassa:
Kestävä pelastustoimi -ohje

Kunnat vastaavat Suomessa jätehuollosta. Jätehuoltomääräyksiä pelastustoimen alueittain on koottu seuraavaan dokumenttiin:
Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ympäristöasiantuntijan kanssa käydyn keskustelun pohjalta on laadittu vapaamuotoinen keskustelupöytäkirja, johon on koottu joitain ajatuksia ja kokemuksia sote-puolen ympäristötoiminnasta:

Tapaaminen Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ympäristöasiantuntijan kanssa 31.5.2013

Hankkeen sisältöihin liittyvä muistio: 
Muistio 25.6.2013 – Kestävä pelastustoimi

Ohjausryhmä kokoontui 23.4.2013, 11.6.2013, 12.9.2013, 16.1.2014 ja 25.3.2014. Kokousten pöytäkirjat löytyvät alla olevista linkeistä:

Ohjausryhmän  23.4.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirja
Ohjausryhmän 11.6.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirja
Ohjausryhmän 12.9.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirja
Ohjausryhmän 16.1.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirja
Ohjausryhmän 25.3.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirja

Hanketta ja sen tuloksia esiteltiin Palopäällystöliiton syysopintopäivillä 12.11.2013. Luennon kalvot löytyvät täältä.

Lisäksi hankkeesta pidettiin luento Palopäällystöliiton ruotsinkielisillä opintopäivillä 15.11.2013. Kalvosarja esityksestä on ladattavissa täältä.