Pelastustoimen arvot – arvoprosessi

Etusivu > Palvelut > Asiantuntijatoiminta > Menneet hankkeet > Pelastustoimen arvot - arvoprosessi

Aikataulu: 4/2017-4/2018

Työryhmä: Hanketta koordinoi Suomen Palopäällystöliitto ja ohjaavina sekä osallistavina tahoina toimii: 

  • Pelastusjohtajien yhdistys, Jaakko Pukkinen (puheenjohtaja)
  • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, Tero Helanne ja Miikka Viitala
  • Suomen Palomiesliitto, Kim Nikula ja Jari Koivuluoma 
  • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Sirpa Suomalainen ja Markku Savolainen 
  • Suomen Sopimuspalokuntien liitto, Isto Kujala
  • sisäministeriön pelastusosasto, Tiina Männikkö ja Jouni Pousi 
  • Pelastusopisto, Mervi Parviainen 
  • Pelastusopiston Oppilasyhdistys, Outi Salo ja Eemu Hyvönen

Työ toteutetaan yhteistyössä Novetos konsultti- ja valmennusorganisaation kanssa. 

Taustaa

Pelastustoimen arvopohja ”Turvallisuus on yhteinen asiamme – inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti” muodostettiin laajalla yhteistyöllä 2007. Aiemmat eettiset periaatteet (inhimillisyys, tasapuolisuus, vapaaehtoinen kurinalaisuus, jatkuva valmius, nopeus, luovuus, ehdoton luotettavuus ja rohkeus) ovat vuodelta 1995, eivätkä nekään olleet tuolloin menettäneet merkitystään, mutta osin ne koettiin operatiivispainotteisiksi, lisäksi kahdeksan eettistä periaatetta oli vaikeita muistaa ja sisäistää, minkä vuoksi arvot kiteytettiin edellä mainittuihin kolmeen.

Nyt noin kymmenen vuotta myöhemmin on hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan, ovatko arvot kestäneet aikaa. Lisäksi toimialan on hedelmällinen aika käydä keskustelua arvoista, kun pelastustoimen järjestelmää ja lainsäädäntöä uudistetaan.

Pelastustoimen kentälle teetettyjen kyselyiden ja keskusteluiden perusteella nykyisissä arvoissa korostuvat oikeat asiat ja ne ovat määritelty hyvin ja tarkoituksenmukaisesti. Ne on myös määritelty realistisesti ja näkyvät kohtuullisen hyvin barometriin vastanneiden omassa työssä ja taustayhteisössä. Hankkeella ei muuteta arvoja itsetarkoituksellisesti, vaan tärkeintä hankkeessa on arvoprosessi.

Tavoite

Tärkein tavoite arvoprosessissa on siinä käytävä keskustelu. Jotta arvot muuttuvat lihaksi, pitää olla selvää, miten ne ohjaavat käytännön toimintaa. Lisäksi on kriittisen tärkeää, että mahdollisimman moni pelastustoimessa toimiva kokisi arvot omikseen – niin yksilö- kuin yhteisötasollakin.

Hankkeen tavoitteena on arvokeskustelun lisäksi tarkastella ja tarvittaessa päivittää arvoja. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tarkoituksenmukaista materiaalia arvojen jalkauttamiseksi. 

Pelastusalan arvot

”Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – yhteistyössä: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti”

Pelastusalan vuonna 2007 julkistetut arvot ”inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti” ovat kestäneet aikaa ja niistä halutaan pitää kiinni jatkossakin. Ingressi ”Turvallisuus on yhteinen asiamme” vaihdettiin vuonna 2018 pelastustoimen strategiassa määriteltyyn visioon ”Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – yhteistyössä”. 

Pelastusala käynnisti arvoprosessin keväällä 2017 jatkumona pelastustoimen strategiatyöskentelylle. Palosuojelurahaston rahoittamaan arvotyöskentelyyn kutsuttiin aiempien arvoprosessien tapaan laaja yhteistyörintama, jossa ovat mukana Suomen Palopäällystöliiton lisäksi sisäministeriö, pelastusjohtajat, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Suomen Palomiesliitto SPAL, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto SSPL, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Pelastusopisto ja Pelastusopiston oppilasyhdistys.

Edellisen kerran pelastusalan uudet arvot vahvistettiin syksyllä 2008 laajan alan toimijajoukon kesken. Suosittelemme, että kaikki alamme toimijat palokuntanuoresta veteraaneihin sekä ammatti- että vapaaehtoispuolella perehtyisvät arvoihin materiaalin ja kertaamisen avulla säännöllisesti. 

Lisätietoja antaa Palopäällystöliiton toiminnanjohtaja Ari Keijonen, 040 588 4112 tai ari.keijonen(at)sppl.fi.

Pelastusalan arvot 2018 (suomeksi)

 (på svenska)

Katso videot: 

Mitä pelastusalan arvot merkitsevät? 
Mitä pelastusalan arvot tarkoittavat käytännössä?