Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa

Etusivu > Palvelut > Asiantuntijatoiminta > Menneet hankkeet > Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa

Muutosjohtamisen verkkoluento sarja saatiin päätökseen keväällä 2022. Linkit luentotallenteisiin löydät alta.

Muutosjohtamisen työkalupakki

Muutosjohtamisen työkalupakki -valmennus kehittää muutosjohtamisen ja -viestinnän taitoja pelastusalan uudistuvassa työympäristössä. Käytännönläheinen valmennus antaa työkaluja erilaisten muutostilanteiden toteuttamiseen ja hallintaan, sekä tarjoaa mahdollisuuden muutoshaasteiden työstämiseen yhdessä muiden pelastusalan toimijoiden kanssa.

Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. ihmisten johtaminen, johtajan rooli muutostilanteissa, muutosvastarinnan rakentava käsittely, muutosviestintä sekä muutoksen seuranta ja mittaaminen. Valmennuksessa yhdistyvät valmentajan inspiroivat asiantuntijapuheenvuorot sekä ryhmätyöskentely, joka mahdollistaa omien muutoshaasteiden aktiivisen työstämisen valmentajan ja muiden osallistujien tuen avulla.

Ohjelma

1. päivä

9:00 Tervetulosanat
9:15 Tutustuminen
9:30 Ennakkotehtävän yhteinen purku ja osallistujien muutoshankkeiden esittely
10:00 Alustus: muutoksen lähtökohdat ja tavoitteiden asettaminen
10:30 Pienryhmätyöskentelyä: muutoshankkeen tiekartan suunnitelman laatiminen
11:30 Lounas (omakustanteinen)
12:15 Alustus: muutosjohtamisen käytännön työkalupakki – eväitä muutosjohtamisen onnistumiseen ja muutosjohtamisen sudenkuopat 

Pienryhmätyöskentelyä: Case-harjoitus muutosvastarinnan rakentavasta käsittelystä ryhmässä

14:00 Kahvi
14:30 Alustus: viestintä muutoksen tukena
15:00 Pienryhmätyöskentelyä: viestintä- ja kommunikaatiosuunnitelman laatiminen
16:00 Välitehtävän ohjeistus ja valmennuspäivän reflektio

2. päivä

9:00 Tervetulosanat
9:15 Välitehtävän yhteinen purku
10:00 Alustus: johtajan rooli muutostilanteessa
10:30 Pienryhmätyöskentelyä: Muutosjohtamistilanteen käsikirjoitus – mitä johdan, kun johdan ihmisiä muutoksessa
11:30 Lounas (omakustanteinen)
12:15 Alustus: seuranta ja mittaaminen osana onnistunutta muutosprosessia 
Pienryhmätyöskentelyä

14:00 Kahvi
14:30 Osallistujien muutosjohtamishankkeiden jatkoaskelten läpikäyntiä pienryhmissä – miten vien valmennuksen opit ja oivallukset käytäntöön, mikä vaatii vielä lisää oppia tai askarruttaa
15:30 Pienryhmäkeskusteluissa esiin nousseiden keskeisten asioiden yhteistä käsittelyä
16:00 Valmennuksen yhteenveto ja arviointi sekä sparraus jatkoon

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää erilaisten muutoksien johtamisesta ja koordinoimisesta vastuussa olevien henkilöiden muutosjohtamisen ja -viestinnän taitoja pelastusalan uudistuvassa työympäristössä. Hankkeen avulla tuetaan erilaisten muutosten käytännön toteutuksen onnistumista ja näin parannetaan pelastustoimen henkilöstön yleistä omistajuutta, eli kokemusta oman toiminnan merkityksellisyydestä ja vaikuttavuudesta muutosten keskellä.Hankkeessa on järjestetty muutosjohtamisen valmennustilaisuuksia sekä verkkoluentoja.

Muutosjohtamisen verkkoluennot

Muutosjohtamisen verkkoluennoilla on kuultu muutosjohtamisen asiantuntijoita sekä erilaisissa muutoksissa mukana olleita henkilöitä, jotka kertovat hyvän muutosjohtamisen osatekijöistä ja muista havainnoista, joita heille on muutosprosesseihin liittyen tullut.

Luentojen tallenteet löytyvät Palopäällystöliiton Youtube-kanavalla osoitteessa www.youtube.com/user/palopaallystoliitto. Pääset katsomaan tallenteita myös suoraan alla olevien linkkien kautta.

2022
Kuntaliiton organisaatiouudistus
Minna Karhunen, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry, 1.3.2022

Päällekkäisiä ja limittäisiä muutosprosesseja
Kimmo Himberg, Poliisiammattikorkeakoulun rehtori emeritus, 17.2.2022
Case: Toimiva pelastuslaitos -kehittämisprojekti
Jani Pitkänen, pelastuskomentaja, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, 17.1.2022

2021
Viestintä muutosjohtamisen tukena
Terhi Virtanen, hankepäällikkö, Etelä-Savon pelastuslaitos ja Kuntaliitto Palvelut Oy8.12.2021
Henkilöstön näkökulma muutosten johtamiseen
Hannu Moilanen, lainopillinen erityisasiantuntija, väitöskirjatutkija (OTT), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
& Kim Nikula, järjestön johtaja, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry, 10.11.2021
Muutosjohtaminen on taitolaji ja sitä voi oppia
Petri Virtanen, hallintotieteen professori, Vaasan yliopisto
toimitusjohtaja, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, 12.10.2021
Miten lisäämme muutosvoimaa – voiko muutoksen tekeminen onnistua?
Jouni Pousi, erikoistutkija, Turvallisuuskomitean sihteeristö, 21.9.2021

2018–2019
Henkilöstön tukeminen poikkeuksellisen laajassa muutoksessa
Monica Sandell, 6.2.2019
Muutos on kestävyyslaji
Mika Kontio, 4.12.2018
Kulttuuri muutoksen esteenä
Jouni Pousi, 20.11.2018
Case: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja ensihoidon laajentuminen
Terhi Virtanen, 14.11.2018
Millainen on hyvä johtaja, entä muutosjohtaja?
Minna Karhunen, 30.10.2018

Taustaa hankkeelle

Pelastustoimessa toteutetaan sekä kansallisia että paikallisia muutoshankkeita ja uudistuksia, joiden johtaminen on välttämätön osa prosessia. Tavat viedä muutoksia läpi kuitenkin vaihtelevat, eikä muutosten laatuun tai johtamisen tukemiseen ole aina kiinnitetty riittävästi huomiota. Tämän vuoksi muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa on tärkeää ja ajankohtaista.

Esihenkilöt ja muut erilaisten muutosten tuloksellisesta toteuttamisesta vastaavat toimijat ovat muutosjohtamisen avainhenkilöitä ohjaten, organisoiden, arvioiden ja kannustaen organisaation jäseniä. Työntekijöiden muutoskyvykkyys ja -joustavuus ovat merkittäviä tekijöitä muutoshankkeiden onnistumisessa.
Ohjausryhmä

 • Markus Aarto, Suomen Palopäällystöliitto SPPL (puheenjohtaja)
 • Teemu-Taavetti Toivonen, Suomen Palopäällystöliitto SPPL (vara)
 • Saara Pennanen-Axelsson, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto (vars.)
 • Jyri Leppäkoski, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto (vara)
 • Kim Nikula, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL (vars.)
 • Tuula Kukonlehto, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL (vara)
 • Ari Maskonen, Suomen Sopimuspalokuntien liitto (vars.)
 • Timo Sovanen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (vars.)
 • Nicolina Ahlman, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (vara)
 • Jukka Ruuskanen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (vars.)
 • Miikka Viitala, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (vara)

Tiedottamiskanavat

Twitter/ @SPPL_ry
Facebook
Sähköposti
Palopäällystöliiton verkkosivut
Palopäällystö-lehti

Hankkeen faktat

Aikataulu
1.6.2021–31.12.2023

Rahoitus
Palosuojelurahasto ja Suomen Palopäällystöliitto

Hankkeen vastuuhenkilö
Antti Kinnunen, kehittämispäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto