Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa -hanke

Etusivu > Palvelut > Asiantuntijatoiminta > Menneet hankkeet > Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa -hanke

Taustaa hankkeelle

Tieliikenneonnettomuuspaikoilla tapahtuva kuvaaminen aiheuttaa turhia vaaratilanteita ja jopa lisäonnettomuuksia. Myös onnettomuuksien osallisten ja onnettomuuspaikalla työskentelevien yksityisyyden suoja vaarantuu, jos onnettomuuspaikalta leviää kenen tahansa ottamia kuvia.

Suomen Palopäällystöliitto, Pelastusopisto ja sisäministeriön pelastusosasto järjestivät marraskuussa 2021 webinaarin, jossa käsiteltiin onnettomuuspaikkojen kuvaamista. Keskustelu oli eläväistä ja niin viranomaiset kuin median edustajakin ilmaisivat huolensa: onnettomuuspaikkojen kuvaaminen on todellinen turvallisuusriski. Yhteenvetona keskustelusta nousi esille, että teemasta pitää lähteä viestimään aktiivisesti ja yhdenmukaisesti esimerkiksi yhteisen kampanjan voimin.

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tavoitteena on, että ihmiset ymmärtävät, että onnettomuuspaikan kuvaamisesta voi koitua peruuttamattomia haittoja sekä heille itselleen että muille tielläliikkujille ja onnettomuuksissa osallisina oleville. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus lisätä ihmisten tietoisuutta oikeaoppisesta onnettomuuspaikalla toimimisesta.

Hankkeen toteutus

Hankkeen aikana tuotetaan kesälle 2022 ajoittuva mediakampanja sekä pelastuslaitoksille jaettava materiaalipaketti. 

Materiaalipakettiin hankkeessa tuotetaan pelastusajoneuvoihin ja ensihoitoyksiköihin liimattava Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa -tarra sekä infoaineisto, joka sisältää kampanjan perustiedot, hissipuheen, ohjeet tarran liimaamisesta ajoneuvoihin sekä Tieliikennepelastamisen kehittäminen Suomessa -hankkeen materiaaleja turvallisesta toimimisesta tieliikenneonnettomuuspaikalla.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL sekä Suomen Ensihoitoalan Liitto. 

Ohjausryhmä

– Sami Kerman, Suomen Palopäällystöliitto (puheenjohtaja)
– Kirsi Kaivonen, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
– Tuula Kukonlehto, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL
– Silvio Hjelt, Suomen Sopimuspalokuntien liitto
– Markku Savolainen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
– Juha Hyötyläinen, Suomen Ensihoitoalan Liitto
– Raija Honkanen, Pelastusopisto
– Petra Ruonakoski, Liikenneturva
– Juha Kurtti, Tehy

Viestintä

Hankkeessa tuotettava mediakampanja näkyy ja kuuluu kesällä 2022 Palopäällystöliiton ja hankkeen yhteistyökumppaneiden sosiaalisen median kanavissa. Ennen sitä hankkeen etenemistä voi seurata esimerkiksi Palopäällystöliiton uutiskirjeissä, Palopäällystö-lehdessä sekä verkkosivuillamme.

Materiaalit

Hankkeen faktat

Aikataulu
1.4.2022–31.7.2022

Rahoitus
Palosuojelurahasto

Hankkeen vastuuhenkilö
Niki Räsänen, projektipäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto