Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa

Etusivu > Palvelut > Asiantuntijatoiminta > Menneet hankkeet > Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa

Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa -hanke

Aikataulu
1.8.2018 – 31.12.2019

Rahoitus
Palosuojelurahasto ja Suomen Palopäällystöliitto

Hankepäällikkö 
Saku Sutelainen, projektipäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto

Taustaa hankkeelle

Pelastuslaitoksissa on kiinnitetty huomiota fyysiseen harjoitteluun ja kuormitukseen. Työssä jaksamisen ajattelu on mennyt vahvasti fyysisyys tai työaika edellä. Fire-Fit on saatu hienosti käyntiin ja liikuntavastaavia on tullut monelle pelastuslaitokselle. Tavoitteena on selvittää, mitä muita henkisen työsuojelun keinoja on työssä jaksamiseen pelastustoimessa.

Hankkeen tavoitteena on niin kutsutun Mental-Fire-Fit-mallin saattaminen pelastustoimeen. Tavoitteena on lisätä henkisen hyvinvoinnin tärkeyden ymmärtämistä pelastajan työssä ja huomioida mielenterveys voimavarana fyysisen kunnon ohessa. Lisäksi tavoitteita ovat:

 • psyykkisen kuormituksen kumulatiivisuudesta tiedottaminen ensilinjan auttajille,
 • työnohjauksen tunnetuksi tekeminen pelastusalalla ja
 • pelastustoimen henkilöstön perusymmärryksen lisääminen henkisen työsuojelun merkityksestä ja eri toimintamalleista.

Osa hankkeen tarkoitusta on traumaattisten tehtävien jälkipurkuun käytettävien defusing-istuntojen arviointi. Samalla pyritään saamaan valtakunnallisesti yhtenevää mallia vertaistuellisiin purkuistuntoihin. Tällä hetkellä defusing-istuntojen lukumääriä valtakunnallisesti ei ole tilastoitu. Alueiden ylittävää yhteistyötä on harvakseltaan. Hankkeessa pyritään valtakunnallisesti mahdollisimman yhtenevään purkumalliin. 

Hankkeen tarkoitus

Tämän hankkeen tarkoituksena on kehittää henkistä työssäjaksamista ja jälkipurkutoimintaa pelastuslaitoksissa. Tarkoituksena on kiinnittää valtakunnallisesti huomiota psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseen eri keinoin.

Alkukartoituksessa pyritään selvittämään erilaisten henkisten työkalujen käyttäminen sekä niiden toimivuuden arviointi. Tämän jälkeen tehdä koonti hyväksi havaituista henkisen työsuojelun ja jälkipurkutoimintojen malleista. Tarkoituksena on myös löytää uusia henkisen työsuojelun keinoja ja mahdollisesti pilotoida niitä pelastustoimeen. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on tuottaa henkisen työsuojelun ja jälkipurkumallien mukaisia ohje- ja suositusmateriaaleja jaettavaksi yhteisesti pelastusalalla. Lopuksi tarkoituksena on mallien käyttöönoton kouluttaminen alueellisesti, jotta niiden vakiinnuttaminen pelastustoimeen mahdollistuisi.

Jälkipurkutilanteisiin pyritään saamaan valtakunnallisesti yhdenmukainen defusing-malli. Lisäksi pyritään pilotoimaan vertaistukikoulutus, joka on osana tulevaisuuden jälkipurkutoimintaa sekä edellytys post-traumatyöpajan saamiseksi pelastustoimeen. Hankkeen lopuksi pilotoidaan post-traumatyöpaja ja sen arvioiminen. Purkuistunto-ohjaajien henkisen jaksamisen varmistamiseen luodaan työkaluja muun muassa työnohjauksellisesti tai vertaistuellisesti.

Ohjausryhmä
 • Hännönen, Heli TTL
 • Järvelin, Juha Poliisi
 • Lepistö Jari, Sisäministeriö
 • Linko Jaakko, Suomen Sopimuspalokuntien liitto
 • Liukkonen Petri, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
 • Mustakangas Ilkka, SPAL
 • Nissilä Jarmo, Helsingin Pelastuskoulu
 • Ruishalme Outi, Suomen Mielenterveysseura
 • Timonen Tomi, Suomen Palopäällystöliitto 
 • Viitala Miikka, JHL
 • Vikström Riikka, Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys
 • Virtanen Terhi, Kuntaliitto
Tiedottamiskanavat

Twitter @SPPL_ry ja @saku_sutelainen
Facebook
Sähköposti
Palopäällystöliiton verkkosivut

PSR