Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta

Etusivu > Toimikunnat > Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta toimii Suomen Palopäällystöliiton alaisena asiantuntijaelimenä. Toimikunta on perustettu liittohallituksen päätöksellä kehittämään ja tukemaan liiton sekä koko pelastusalan sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimintaan liittyvää asiantuntijatoimintaa. Toimikunta vastaa mm. sosiaali- ja terveysalan Turvallisuusosaaja aineiston ja koulutuksen kehittämisestä sekä myöntää vuosittain valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon.

Toimikunnan kokoonpano 2022

Liittohallitus nimeää toimikunnan, ja siihen kuuluu 10 jäsentä.

 • Jussi Rapeli, (pj.) Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Tarja Ojala, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
 • Seppo Tuominen, Mehiläinen / Ykköskodit
 • Heta Suutari, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
 • Samuli Wrangell, Diakonissalaitos
 • Heli Kannisto, Tehy 
 • Riitta Koivula, THL
 • Tarja Tenkula, Hyvil
 • Annika Rönneberg, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto (SuPer)
 • Pia Järnstedt, Omaishoitajaliitto

Liiton yhteyshenkilönä ja toimikunnan sihteerinä toimii koulutuspäällikkö Mikko Poutala.


Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto julkaistaan haettavaksi kevään aikana.

Palkinnon taustalla on sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, jonka muodostavat sosiaali- ja terveysministeriö, Tehy, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Suomen Palopäällystöliitto, Suomen lähi- ja perushoitajien liitto, Aspa-säätiö  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Ykköskodit, Kuntaliitto, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL.

Palkinnon tarkoituksena on palkita hyvistä suorituksista sekä kannustaa toimimaan turvallisuuden eteen. Varsinaisen turvallisuuspalkinnon lisäksi voidaan myöntää myös tunnustuspalkintoja. Tunnustuspalkinto myönnetään samoilla periaatteilla, kuin varsinainen turvallisuuspalkinto.

Turvallisuuspalkinto myönnetään henkilöille, työryhmille, yrityksille, yhteisöille, laitoksille tai muulle taholle, joka on 

 • tehnyt esimerkillisestä onnettomuuksien ehkäisytyötä sosiaali- ja terveysalalla ja täten estänyt tai rajoittanut vahinkojen määrää, 
 • toiminut ansiokkaasti sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden kehittämiseksi tai 
 • kehittänyt sosiaali- ja terveysalan turvallisuutta edistävän laitteen tai toimintatavan.

Palkinnon myöntäminen

Turvallisuuspalkinto julkistetaan ja jaetaan syksyllä erikseen ilmoitettavan tapahtuman yhteydessä.

Palkinnon hakeminen ja palkitsemisesitykset

Hakemukset ja palkitsemisesitykset pyydetään tekemään kirjallisesti sähköpostitse mikko.poutala(at)sppl.fi. Kuvailethan palkittavan tahon ja perustelut palkitsemisehdotukselle.  

Lisätietoja antaa mielellään sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunnan sihteeri, koulutuspäällikkö Mikko Poutala: mikko.poutala(at)sppl.fi tai p. 044 7225 112

Aiemmin palkinnon saaneet 

 • Invalidiliiton Käpylän koulutuskeskuksen SYNAPSIA (2005)
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Lohjan Sairaanhoitoalueen turvallisuustyöryhmä ja valmiustoimikunta (2006)
 • Paloniemen sairaala, Lohja (2007)
 • Human Care Network – HCN Oy:n hoito- ja palvelukodit (2008)
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (2009)
 • Posion kunnan perusturvapalvelut (2010)
 • Noora Hiivala (tunnustuspalkinto 2011)
 • Harjavallan sairaalan osaston 23 henkilökunta (2012)
 • Nurmijärven Turvallinen Toukokuu -toimintamalli (2013)
 • Vaasan sairaanhoitopiiri (2014)
 • Eteva kuntayhtymä (2015)
 • Hätäkeskuslaitoksen ja Digian yhteistyössä tekemä 112 Suomi -mobiilisovellus (2017)
 • Niuvanniemen sairaala ja Varsinais-Suomen tapahtumaturvallisuustyöryhmä (2019)
 • PosiPro-järjestelmä, Eksote ja Awanic (2020)
 • Tiaisen polku – turvallinen reittiopastus ikääntyneille, Savitaipaleen kunta, Savitaipaleen vanhaintuki ry ja Eksote (2021)
 • Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset (2022)