Pelastusalan henkisen työsuojelun toimikunta

Etusivu > Toimikunnat > Pelastusalan henkisen työsuojelun toimikunta

Pelastusalan henkisen työsuojelun toimikunta

Pelastusalan henkisen työsuojelun toimikunta toimii Suomen Palopäällystöliitton alaisena asiantuntijaelimenä. Toimikunta on perustettu liittohallituksen päätöksellä kehittämään ja tukemaan liiton sekä koko pelastusalan henkiseen työsuojeluun liittyvää asiantuntijatoimintaa.

Liittohallitus nimeää toimikunnan, ja siihen kuuluu 4–6 jäsentä. Lisäksi liittohallitus voi halutessaan nimetä keskuudestaan yhden edustajan toimikuntaan.  Jäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi siten, että puolet on kerrallaan erovuorossa.

Toimikunta

 • kehittää ja tukee liiton sekä koko pelastusalan henkiseen työsuojeluun, mukaan lukien defusing ja debriefing, liittyvää valtakunnallista asiantuntijatoimintaa liittohallituksen hyväksymien tavoitteiden ja resurssien mukaisesti ottaen huomioon jäsenistön, alan ja yhteistyötahojen tarpeet
 • seuraa ja arvioi yleistä yhteiskunnallista keskustelua sekä valtakunnallisia ja kansainvälisiä kehityssuuntia
 • seuraa ja arvioi henkisen työsuojelun kokonaistilaa pelastusalalla
 • tukee liiton johtoa liiton toimintalinjojen muodostamisessa
 • toimii liiton henkisen työsuojelun edustajana ja asiantuntijana
 • pitää yhteyttä keskeisiin sidosryhmiin
 • suunnittelee ja tukee osaltaan liiton toimintaan liittyvää koulutus- ja tiedotustoimintaa.

Toimikunnan jäsenet ja toimikaudet

 • pj. Sanna Kauppinen, lääkintämestari, Pirkanmaan pelastuslaitos @pirha.fi (2021-2023)
 • Markus Nuuttila, paloesimies, Kanta-Hämeen pelastuslaitos @pelastuslaitos.fi (2022)
 • Antti Kosonen, palomestari, Kymenlaakson pelastuslaitos @kymenhva.fi (2022)
 • Sihteeri ja liiton toimiston yhteyshenkilö Saku Sutelainen, projektipäällikkö, sairaanhoitaja AMK, pelastaja, työnohjaaja, kriisityöntekijä

Toimikunta toivoo, että heihin otetaan yhteyttä matalla kynnyksellä.

Pelastusalalla työskentelevien työssäjaksamisen kysely, syksy 2022 

Pelastusalalla työskenteleville teetettiin työssäjaksamisen kysely syys–lokakuussa 2022. Kysely lähetettiin kaikille Suomen 22 pelastuslaitokselle, ja vastauksia saatiin 20 pelastuslaitokselta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten pelastusalalla voidaan henkisesti sekä millaisia ajatuksia pelastusalalla työskentelevillä on pelastuslaitosten, henkilöstön työhyvinvoinnin, tuottavuuden parantamisen ja ylipäätään pelastusalan kehittämiseksi. Tyytyväisyyttä loivat työ/virkasuhteen joustavuus, vaikuttamismahdollisuudet omassa työssä ja työterveyshuolto. Heikoimmin toimivia asioita olivat vaikuttamismahdollisuudet organisaatiossa, sisäinen viestintä, palkkaus ja johtaminen. Kyselyn teetti Suomen Palopäällystöliiton Pelastusalan henkisen työsuojelun toimikunta.

Koko raportin voit lukea tai ladata omalle laitteellesi alta.