Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn toimikunta

Etusivu > Toimikunnat > Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn toimikunta

Rope Rescue kiertue, Rovaniemi. Kuva: Suomen Palopäällystöliitto

Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn toimikunta (ent. Korkeanpaikantyöskentelyn toimikunta) toimii Suomen Palopäällystöliiton alaisena asiantuntijaelimenä. Toimikunta on perustettu kehittämään ja tukemaan pelastusalan putoamisvaarallisella alueella työskentelyä (PVAT). 

Liittohallitus nimeää toimikunnan, ja siihen kuuluu 4–6 jäsentä. Lisäksi liittohallitus voi halutessaan nimetä keskuudestaan yhden edustajan toimikuntaan. 

Jäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi siten, että puolet on kerrallaan erovuorossa.

Toimikunnan jäsenet 2024

  • Paloesimies Sami Huovila, Keski-Suomen pelastuslaitos (puheenjohtaja, erovuoro 2024)
  • Paloesimies Aleksi Pulkkinen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos (erovuoro 2025)
  • vs. Palomestari Risto Tolonen, Lapin pelastuslaitos (erovuoro 2025)
  • Paloesimies Janne Karttunen, Satakunnan pelastuslaitos (erovuoro 2024)

Asiantuntijajäsenet:

  • Erityisasiantuntija Tommi Luhtaniemi, sisäministeriön pelastusosasto
  • Opettaja Tuomas Luomala, Pelastusopisto

Liiton yhteyshenkilönä toimii kehittämispäällikkö Antti Kinnunen.