Pelastusalan tieliikennepelastamisen toimikunta

Etusivu > Toimikunnat > Pelastusalan tieliikennepelastamisen toimikunta

Pelastusalan tieliikennepelastamisen toimikunta toimii Suomen Palopäällystöliiton alaisena asiantuntijaelimenä. Toimikunta on perustettu kehittämään ja tukemaan liiton sekä koko pelastusalan tieliikennepelastamiseen liittyvää asiantuntijatoimintaa.

Liittohallitus nimeää toimikunnan, ja siihen kuuluu 4–6 jäsentä. Lisäksi liittohallitus voi halutessaan nimetä keskuudestaan yhden edustajan toimikuntaan. 

Jäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi siten, että puolet on kerrallaan erovuorossa.

Toimikunta

 • kehittää ja tukee liiton sekä koko pelastusalan tieliikennepelastamiseen liittyvää valtakunnallista asiantuntijatoimintaa liittohallituksen hyväksymien tavoitteiden ja resurssien mukaisesti ottaen huomioon jäsenistön, alan ja yhteistyötahojen tarpeet
 • seuraa ja arvioi yleistä yhteiskunnallista keskustelua sekä valtakunnallisia ja kansainvälisiä kehityssuuntia
 • seuraa ja arvioi tieliikennepelastamisen kokonaistilaa pelastusalalla
 • tukee liiton johtoa liiton toimintalinjojen muodostamisessa
 • toimii liiton tieliikennepelastamisen edustajana ja asiantuntijana
 • pitää yhteyttä keskeisiin sidosryhmiin
 • suunnittelee ja tukee osaltaan liiton toimintaan liittyvää koulutus- ja tiedotustoimintaa.

Toimikunnan jäsenet 2024

 • Samu Kemppi, Keski-Suomen pelastuslaitos (puheenjohtaja, erovuoro 2024)
 • Juha Virolainen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (erovuoro 2024)
 • Jarno Joensuu, Satakunnan pelastuslaitos (erovuoro 2025)
 • Pasi Wiiala, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (erovuoro 2025)
 • Samuli Piipponen, Helsingin kaupungin pelastuslaitos (erovuoro 2025)
 • Ari Tuulenkari, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos (erovuoro 2024)

Asiantuntijajäsenet:

 • Tommi Luhtaniemi, sisäministeriön pelastusosasto (asiantuntijajäsen)
 • Markus Vaara, Pelastusopisto (asiantuntijajäsen)

Liiton yhteyshenkilönä toimii koulutuspäällikkö Olli Korteniemi.