Uutiset

Etusivu > Uutiset > Suositus jälkipurkutoimien järjestämiseksi pelastustoimessa on julkaistu

Suositus jälkipurkutoimien järjestämiseksi pelastustoimessa on julkaistu

MentalFireFit hankkeen tuottama Suositus jälkipurkutoimien järjestämiseksi pelastustoimessa on julkaistu. Suositus on jokaisen pelastusalueen vapaassa käytössä.

Suosituksen tavoitteena on edistää pelastusalan puhumisen kulttuuria.

Jälkipurkusuosituksen tarkoitus on tarjota yhdenvertaisia ja tasapuolisia käytäntöjä henkisesti kuormittavien tilanteiden jatkotoimiin pelastusalalla ympäri Suomen.

Suosituksen tavoitteena on edistää avointa puhumisen kulttuuria ja madaltaa kynnystä kuormittavien tilanteiden käsittelyyn pelastusalalla, kertoo MentalFireFit-hankkeen projektipäällikkö Saku Sutelainen.

Yhtenäiset ja tasapuoliset käytännöt edistävät varhaisen tuen mallin toteutumista ja tarjoavat työkaluja työssä jaksamiseen. Suositus kannustaa lisäämään tietoa ja ymmärrystä stressin vaikutuksista työhyvinvointiin.

Suositus jälkipurkutoimien järjestämiseksi hyödyntää poliisiorganisaatioiden vastaavaa mallia. Pelastustoimessa on tarpeen olla käytössä yhtenäiset ohjeistukset henkisesti kuormittavien tilanteiden varalle, ja suositusta voikin jokainen pelastusalue syventää omiin tarpeisiin sopivaksi.

Suositus on tuotettu Suomen Palopäällystöliiton ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) yhteistyönä osana MentalFireFit-hanketta. 

Kuva: Teemu Heikkilä