palopäällystöliitto

Etusivu > Lausunnot > Lausunto hallintovaliokunnalle: HE 2/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi