lausunto

Etusivu > Lausunnot > Lausunto hallintovaliokunnalle: HE 184/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta