Uutiset

Etusivu > Uutiset > Palopäällystöliitto yhteistyökumppaneineen on laatinut hallitusohjelmatavoitteet

Pelastusalan järjestöjen hallitusohjelmatavoitteet.

Palopäällystöliitto yhteistyökumppaneineen on laatinut hallitusohjelmatavoitteet

Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, pelastuslaitosten kumppanuusverkosto ja Suomen Sopimuspalokuntien liitto laativat yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Yhteisiä päätavoitteita on kolme: pelastusalan lähipalveluiden varmistaminen, väestönsuojelun ja varautumisen kehittäminen ja asumisen turvallisuuden parantaminen.Palopäällystöliitto on yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ja Suomen Sopimuspalokuntien liiton kanssa valmistellut hallitusohjelmatavoitteet, joita liitto pitää tärkeinä turvallisuuden edistämiseksi sekä pelastusalan ja sen palveluiden kehittämiseksi.

Ensimmäinen päätavoite on pelastusalan lähipalveluiden varmistaminen. Tämä tarkoittaa, että pelastusalan riittävästä palvelukyvystä on huolehdittava, myös pitkäkestoisissa ja laaja-alaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Päätoimisten pelastajien määrää on nostettava tuhannella vuoteen 2030 mennessä. Alan
houkuttelevuudesta huolehditaan parhaiten elinvoimaisella sopimuspalokuntatoiminnalla. Kattavaa paloasemaverkostoa on ylläpidettävä ja julkisen sektorin työntekijöiden osallistumismahdollisuutta hälytystehtäviin on vahvistettava.

Toinen päätavoite on väestönsuojelun ja varautumisen kehittäminen. Tavoitteeseen kuuluu muun muassa se, että valtioneuvoston on tehtävä periaatepäätösväestönsuojelun järjestämisestä. Väestönsuojelulle on myös osoitettava riittävät resurssit. Väestönsuojelun koulutuksen ja väestönsuojien tarkastustoiminnan velvoitteita on kiristettävä ja valtakunnalliset varautumisharjoittelun skenaariot ja periaatteet on määriteltävä. Lisäksi viranomaisten ja järjestöjen yhteistä häiriötilanne- ja kriisiharjoittelua on lisättävä.

Kolmas päätavoite on asumisen turvallisuuden parantaminen. Asumisen turvallisuuden parantamiseksi kotona asuvien, toimintakyvyltään rajoittuneiden ihmisten turvallisuuden kehittämiseksi on laadittava toimenpideohjelma. Kaikkeen palveluasumiseen on määriteltävä kriteerit, jotta siihen käytettävät rakennukset ovat poistumis- ja muun turvallisuuden osalta riittävän turvallisia. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön turvallisuusosaaminen on varmistettava turvallisuuskoulutuksella ja mmaishoitajille on tarjottava turvallisuuskoulutusta. Lisäksi huoli-ilmoitukseen tarvitaan yhtenäinen ilmoitusjärjestelmä, siihen liittyvä käsitteistö on yhdenmukaistettava ja osaamista huoli-ilmoituksesta on lisättävä.

Voit lukea yhteiset hallitusohjelmatavoitteet kokonaisuudessaan oheisesta linkistä:

Pelastusalan järjestöjen hallitusohjelmatavoitteet (pdf) (4 MB)

Lisätietoa hallitusohjelmatavoitteista antavat:

toiminnanjohtaja Ari Keijonen, ari.keijonen(a)sppl.fi, 040 588 4112

viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Sami Kerman, sami.kerman(a)sppl.fi, 0440 340 112