STT Uutiset

Etusivu > STT Uutiset > Vuoden 2023 Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto on myönnetty Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen Kaatumisen ehkäisyn toimintamallille

Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli on saanut vuoden 2023 turvallisuuspalkinnon. Palkinnon myönsi Suomen Palopäällystöliiton Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta. Toimintamalli on tuotettu Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hallinnoimassa Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeessa, ja se on merkittävä panos alueen ikääntyvien asukkaiden turvallisuuden parantamiseksi.

Vuoden 2023 Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto on myönnetty Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen Kaatumisen ehkäisyn toimintamallille

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta haluaa vuosittain jaettavalla turvallisuuspalkinnolla osoittaa kiitoksensa ansiokkaasta työstä toimialan turvallisuuden eteen, mutta myös lisätä tietoisuutta hyvistä toimintatavoista. Hankkeessa luodun Kaatumisen ehkäisyn toimintamallin vaikutus näkyy konkreettisesti lonkkamurtumien laskuna Etelä-Karjalan alueella. Tästä saavutetut hyödyt ovat moninaisia. Hoidon tarpeen väheneminen, taloudelliset hyödyt, mutta ennen kaikkea inhimillisen kärsimyksen vähenemiseen ja parempaan elämänlaatuun lisäämiseen yltävät hyödyt osoittavat toimintamallin merkityksen ja tuloksellisuuden. 

”On niin hienoa, että Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeessa luotu eteläkarjalainen kaatumisen ehkäisyn yhteinen työ palkitaan”, iloitsee projektipäällikkö Sari Hokkanen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelta.

Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli voitti toukokuussa 2023 myös TerveSos-palkinnon yleisöäänestyksen. 

”Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon ja TerveSos-palkinnon yleisöäänestyksen voitot kertovat myös siitä, miten Etelä-Karjalassa osataan kehittää palveluita ja toimia yhdessä. Lämpimät kiitokset osoitankin työtovereille laajassa eteläkarjalaisessa toimijaverkostossa ja Ikäinstituutissa. Yhteinen työmme kaatumisen ehkäisyssä jatkuu”, Hokkanen tiivistää.
Turvallisuustoimikunta kiittää syvästi kaikkia työhön osallistuneita tahoja ja toivoo, että turvallisuuspalkinto otetaan vastaan arvostuksena tätä työtä kohtaan.

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon taustat

Turvallisuuspalkinnon taustalla on Suomen Palopäällystöliiton asiantuntijaelin sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, johon kuuluvat, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hyvil, Ykköskodit, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Omaishoitajaliitto, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ja Diakonissalaitos. Toimikunnan puheenjohtaja on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuspäällikkö Jussi Rapeli.

Turvallisuustoimikunta myöntää vuosittain Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon esimerkillisestä työstä alan turvallisuuden kehittämiseksi. Palkinnon voi saada onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. Palkintoa on jaettu vuodesta 2005 alkaen.

70082726