STT Uutiset

Etusivu > STT Uutiset > Pelastajapula on ratkaistava kehysriihessä

Pelastustoimeen tarvitaan huomattava määrä lisää henkilöstöä lähitulevaisuudessa, jotta ihmisten kiireellinen avunsaanti voidaan turvata kaikkialla Suomessa. Päätös koulutustuotannon nostamisesta on tehtävä tänä keväänä, sillä tulevassa kehysriihessä päätetään rahoituksesta vuoteen 2025 saakka.

Pelastajapula on ratkaistava kehysriihessä

Sisäministeriö ja Pelastusopisto selvittivät viime kesänä, että pelastustoimeen tarvitaan huomattavasti lisää alalle koulutettua henkilöstöä lähivuosina ja -vuosikymmenenä. Jotta toimialalla on riittävästi osaavia tekijöitä, tarvitaan Pelastusopistolle lisäresursointia tuohon tarpeeseen vastaamiseksi. Vain siten voidaan turvata ihmisten kiireellinen avunsaanti ja muut pelastustoimen palvelut kaikkialla Suomessa.

Pelastustoimen järjestämisvastuu kuuluu kunnille, ja ensi vuoden alusta järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Vastuu koulutuksesta on kuitenkin valtiolla, eivätkä kunnat tai hyvinvointialueet voi vastata lain edellyttämään palvelutarpeeseen, mikäli koulutettua henkilöstöä ei yksinkertaisesti ole tarjolla.

Akuutein tarve lisähenkilöstön rekrytoinnille on aivan lähivuosina. Ottaen huomioon, että pelastajakoulutus kestää noin 1,5 vuotta ja nyt on käsillä päätökset vuosien 2022–2025 määrärahoista, viivästyy koulutustuotannon nostaminen kohtuuttomasti, jos päätöksiä ei tehdä tänä keväänä.

”Tässä vaiheessa valtiolta vaadittaisiin rahaa vain koulutusmäärien nostamiseen, ei esimerkiksi rekrytointeihin. Budjettitilanne ei tietenkään ole koskaan helppo, mutta Palopäällystöliitto pitää tärkeänä, että tarvittavat rahat pelastajakoulutuksen lisäämiseksi löydetään”, Palopäällystöliiton Pelastustoiminta-jaoston puheenjohtaja, Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Ville Mensala toteaa.

”Erityisesti harvaan asutuilla alueilla jo valmiiksi vaikea rekrytointitilanne huononee entisestään, jos opiskelijamääriä ei lisätä. Tämä ei voi olla valitettavasti vaikuttamatta ihmisten yhdenvertaiseen mahdollisuuteen saada kiireellistä apua”, Palopäällystöliiton Pelastustoiminta-jaoston jäsen, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen asemamestari Janne Aso jatkaa.

”Hienoa, että koulutusmääriä on saatu kasvatettua hallituskauden aikana ja myös ruotsinkielinen kurssi toteutuu liian monen vuoden tauon jälkeen. Toivottavasti myös käsillä oleviin huoliin löydetään julkisen talouden suunnitelmassa ratkaisu”, Mensala päättää.

69933717