STT Uutiset

Etusivu > STT Uutiset > Opetusalan turvallisuuspalkinto myönnettiin oppilaitosturvallisuuden kehittämisestä Karelia-ammattikorkeakoululle ja koulutuskuntayhtymä Riverialle

Karelia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria palkittiin Opetusalan turvallisuuspalkinnolla ansiokkaasta ja esimerkillisestä oppilaitosten välisestä yhteistyöstä maakunnan oppilaitosturvallisuuden kehittämiseksi. Turvallisuuspalkinto luovutettiin 19. Opetusalan turvallisuusfoorumissa 12.4. Samassa yhteydessä palkittiin professori, FT Eila Lindfors ja lehtori Tuija Saarivirta Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnolla.

Opetusalan turvallisuuspalkinto myönnettiin oppilaitosturvallisuuden kehittämisestä Karelia-ammattikorkeakoululle ja koulutuskuntayhtymä Riverialle

Pohjois-Karjalassa toimivat Karelia-ammattikorkeakoulu sekä toisen asteen ammatillinen oppilaitos Riveria ovat kehittäneet ja toteuttaneet turvallisuusjohtamista sekä arjen turvallisuuden käytäntöjä yhteistyössä useiden vuosien ajan. Kehittämistyön tavoitteena on ollut molempien oppilaitosyhteisöjen turvallisuusosaamisen vahvistaminen, mahdollisten turvallisuusriskien ennakointi ja onnettomuuksien ehkäisy sekä systemaattisten ja sujuvien turvallisuusjohtamisen käytäntöjen rakentaminen.

Yhteistyön seurauksena oppilaitosturvallisuutta on kehitetty koko Pohjois-Karjalassa ja hyviä malleja on levinnyt myös muihin oppilaitoksiin alueella ja valtakunnallisesti. Kareliassa ja Riveriassa opiskelee päivittäin yhteensä noin 10 000 opiskelijaa sekä työskentelee noin 1 000 henkilöä.

Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnot Eila Lindforsille ja Tuija Saarivirralle

Turun yliopiston Rauman opettajakoulutuslaitoksen professorin FT Eila Lindforsin määrätietoinen työ luo edellytykset oppilaitosturvallisuuden tutkimusperustaiselle kehittämiselle kaikille alan toimijoille. Viime vuosien aikana Lindfors on vaikuttanut useissa oppilaitosturvallisuuden tutkimus- ja kehittämishankkeissa, kuten OPETURVA 1 ja 2, EDUSAFE ja tuoreimpana ONNI on turvallinen koulu -hanke. Näissä hankkeissa luotua tutkimustietoa Lindfors on aktiivisesti esitellyt lukuisissa kansainvälisissä ja kotimaisissa konferensseissa, symposiumeissa ja seminaareissa.

Rauman normaalikoulun lehtori, turvallisuusvastaava Tuija Saarivirta on henkilökohtaisella panoksellaan kehittänyt koulun turvallisuuskulttuuria pitkäjännitteisesti ja systemaattisesti. Tästä osoituksena on koulun toimijalähtöinen pelastussuunnitelma, arjessa toimivat järjestyssäännöt sekä selkeä suunnitelma kurinpitokeinoihin ja kasvatuskeskusteluihin liittyvistä toimenpiteistä. Saarivirralle ominaisiin toimintatapoihin kuuluu turvallisuustiedon avoin ja monipuolinen jakaminen sekä rohkea muiden organisaatioiden mallien soveltaminen oman koulun tarpeisiin

Palkinnot luovutettiin 19. valtakunnallisessa Opetusalan turvallisuusfoorumissa, johon kokoontui lähes 150 osallistujan monipuolinen joukko opetusalan turvallisuudesta kiinnostuneita. Vuodesta 2005 jaetun, opetusalan turvallisuustoiminnan edistämiseksi perustetun palkinnon taustalla ovat Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Palopäällystöliitto ja SPEK-ryhmä.

69973242