STT Uutiset

Etusivu > STT Uutiset > Ikääntyneiden kävelyturvallisuutta edistävä reitti palkittiin valtakunnallisella sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnolla

Kevyen liikenteen väyliin maalaamalla merkitty reitti yhdistää iäkkäiden asumista, harrastuksia ja sote-palveluita. Reittiopastuksen taustalla ovat Savitaipaleen kunta, Savitaipaleen vanhaintuki ry sekä Eksote.

Ikääntyneiden kävelyturvallisuutta edistävä reitti palkittiin valtakunnallisella sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnolla

Tiaisen polku – turvallinen reittiopastus ikääntyneille on valittu vuoden 2021 sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon saajaksi. Kyseessä on Savitaipaleen kunnan, Savitaipaleen vanhaintuki ry:n ja Eksoten yhdessä suunnittelema reitti, joka yhdistää iäkkäiden asumista ja harrastuksia, sote-palveluita ja asiointia sekä tarjoaa virkistystä.

Ikääntyneille turvallinen asiointi- ja ulkoilureitti on merkitty maalaamalla pinkki raita niille kevyen liikenteen väylille, joilla reitti kulkee. Reitti sijoittuu vakiintuneille kulkureiteille ja parantaa niiden turvallisuutta.

Reittiopastuksen kehittänyt Ikäystävällinen asuminen -hanke on toteutettu osana Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa.

Tunnustuspalkinnot kuopiolaiselle palvelukodille sekä Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan

Varsinaisen palkinnon lisäksi Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta myönsi vuonna 2021 kaksi tunnustuspalkintoa. Tunnustuksen saivat Kuopiossa toimiva Palvelukoti Sipuli sekä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Yleislääketieteen osasto Y0 ja palliatiivinen poliklinikka.

Palvelukoti Sipulin henkilöstö on erityisen sitoutunutta turvallisuustyöhön ja onnettomuuksien ehkäisyyn. Palvelukodissa pieniinkin turvallisuuteen liittyviin poikkeamiin puututaan herkästi, mikä luo turvallisen ympäristön sekä asukkaille että henkilökunnalle.

Turvallisuusorientoituneen toiminnan taustalla on tiivis turvallisuuskoulutusyhteistyö Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa: yhteistyö alkoi jo ennen palvelukodin toiminnan käynnistymistä vuonna 2017, ja on jatkunut siitä saakka vuosittain koulutuksilla, joihin osallistuu koko henkilöstö.

Koulutuksista saadut opit joutuivat testiin vuonna 2019 tapahtuneessa onnettomuustilanteessa, jossa sähkökiukaan ohjausyksikkö syttyi palamaan palvelukodissa. Turvallisuustaitoisen henkilökunnan ansiosta tilanteesta kuitenkin selvittiin säikähdyksellä.

Kokkolassa sijaitsevan Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Yleislääketieteen osasto Y0 ja palliatiivinen poliklinikka puolestaan sai tunnustuksen vuorokohtaisesta turvallisuuskävelystä, jonka avulla pidetään huolta yksikön yleisestä turvallisuudesta.

Kyseessä on toimintamalli, jossa ennen jokaista alkavaa työvuoroa tarkistetaan tilojen turvallisuus. Turvallisuuskävelyyn kuuluu esimerkiksi tarkistaa, että portaikot, ovien takana olevat tilat sekä aulat, käytävät ja ikkunat ovat asianmukaisesti kiinni tai lukossa. Lisäksi tarkistetaan, ettei kenenkään saataville ole jäänyt asiaankuulumatonta välineitä, kuten teräviä instrumentteja.

Kunkin turvallisuuskävelyn suorittaja on merkitty valmiiksi työvuorolistaan, ja jokainen turvallisuuskävely kuitataan tehdyksi. Mahdolliset puutteet merkitään turvallisuuskävelystä jäävään dokumenttiin, jota esihenkilöt seuraavat – ja tarvittaessa puuttuvat toimintaan ja kehittävät toimintaa.

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon taustat

Turvallisuuspalkinnon taustalla on sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, johon kuuluvat Suomen Palopäällystöliitto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Mehiläinen hoivapalvelut, pelastustoimi, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tehy sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto. Toimikunnan puheenjohtaja on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Jussi Rapeli.

Turvallisuustoimikunta myöntää vuosittain Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon esimerkillisestä työstä alan turvallisuuden kehittämiseksi. Palkinnon voi saada onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. Palkintoa on jaettu vuodesta 2005 alkaen.

69932122