Pelastusalan sanasto -hanke

Etusivu > Pelastusalan sanasto -hanke

Pelastusalan sanastoa.

Hankeaika 11/2023–04/2025

Pelastusalan sanasto -hankkeessa päivitetään vuodelta 2006 oleva Palo- ja pelastussanasto.

Sanastoon yhdistetään päivitettynä SPEKin vuonna 2009 laatima Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto pelastustoimeen soveltuvin osin. Uutta terminologiaa lisätään tarpeen mukaan. Hankkeessa myös muodostetaan toimintamalliehdotus jatkuvalle sanastotyölle, jonka avulla sisäministeriö voi myöhemmin hallita ja päivittää sanastoa. Sanasto käännetään ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielille, ja se julkaistaan useilla eri sähköisillä alustoilla, joita kartoitetaan myöhemmin hankkeen aikana.

Palo- ja pelastussanaston käyttäjä- ja kohderyhmä

Yhdenmukaisella pelastusalan terminologialla tuetaan ajankohtaisia pelastustoimen kehittämishankkeita, kuten pelastusalan sääntelyn uudistamista, tutkimus- ja analyysitoimintojen vahvistamista sekä tietojärjestelmähankkeita. Yhdenmukaista sanastoa tarvitaan lisäksi opetusmateriaalien ja erilaisten virallisten dokumenttien luomisessa, sekä hyvinvointialueiden, pelastusalan organisaatioiden ja sidosryhmien välisessä yhteistyössä. Lisääntyvässä kansainvälisessä toiminnassa on hyötyä erityisesti pelastusalaan liittyvistä valmiista käännöksistä.

Sanastohankkeen toteutus

Sanastohankkeesta vastaa siihen nimetty hankepäällikkö. Sanastohanketta ohjaa eri pelastusalan organisaatioista koostuva ohjausryhmä.

Tule mukaan sanaston päivittämiseen!

Sanastotyön tukena toimivat aihekohtaiset asiantuntijatyöryhmät. Näihin työryhmiin on mahdollista tulla mukaan asiantuntijana. Katso listasta oma aihepiirisi, ja ole rohkeasti yhteydessä, jos sanaston päivitys kiinnostaa.

Aihepiirit

 • Palofysiikka
 • Pelastustoimen toimintaympäristö
  • riskienhallinta ja pelastustoimen palvelutaso
 • Onnettomuuksien ehkäisy
  • rakenteellinen ja toiminnallinen paloturvallisuus
  • omatoiminen varautuminen
  • valvonta
  • turvallisuusviestintä ja -ohjaus
  • palontutkinta, palovahingot ja -rikokset
 • Pelastustoiminta
  • hätäilmoitukset ja hälytykset
  • pelastustoiminnan johtaminen ja muodostelmat
  • sammutus- ja pelastustavat
  • sammutusvesihuolto
 • Pelastuskalusto ja -materiaalit
 • Varautuminen ja väestönsuojelu
 • Pelastusalan hallinto ja organisaatiot
 • Kansainvälinen pelastustoimi

Taustaa

Edellinen Palo- ja pelastussanasto on julkaistu vuonna 2006, ja Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto vuonna 2009. Alalle on vajaan parinkymmenen vuoden aikana tullut paljon uutta terminologiaa, ja osa termeistä on poistunut käytöstä. Pelastusalan sanastoja ei ole vuosien varrella kehitetty kokonaisuutena vaan myöhemmin luodut sanastot käsittelevät kapeiden osa-alueiden termejä, eikä näille termeille ole määritelty käännöksiä. Tällainen kapea-alainen sanastotyö voi johtaa kirjavaan käsitteistöön. Lisäksi yhteistä jakelutapaa sanastoille ei ole, ja sanastojen löydettävyys on heikko. Pelastusalan kansainvälinen toiminta on lisääntynyt huomattavasti, mikä Nato-jäsenyyden ohella aiheuttaa lisätarvetta pelastustoimen termien määrittämiselle sekä eri kieliversioiden luomiselle.

PSR Palosuojelurahasto

Pelastusalan sanasto -hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto.

Yhteystiedot

Milla Tuominen
hankepäällikkö
milla.tuominen(a)sppl.fi
p. 0447 165 112