Blogi

Etusivu > Blogi > Johtaja, tarvitset pelisilmää!

Piirrettyjä rattaita, joiden sisällä on ikonikuvia erilaisista toiminnoista.

Johtaja, tarvitset pelisilmää!

Pelastustoimen johtamistyötä tutkittaessa nousee esille johtamistyön monipuolisuus ja vaihtelevat johtamistilanteet. Johtajan on kyettävä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja toimintaympäristöihin, joissa on mukana useita yhteistyötahoja, viranomaisia ja vapaaehtoisia toimijoita.

Pelastustoimintaan liittyen johtosuhteet ovat selkeät, mutta esimerkiksi verkostoissa asioita edistettäessä vaaditaan erilaista johtamisotetta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tekemissäni haastatteluissa tällainen tilanteen mukainen johtaminen nostettiin yhdeksi keskeiseksi johtajan osaamisalueeksi. Kaikkien lähijohtajien ja johtavassa asemassa olevien täytyy siis osata säätää johtamistapaa tilanteeseen sopivaksi.

Tälle johtamisen osa-alueelle löytyy useita ihan arkisia nimityksiä kuten tilanteenlukutaito, tilannetaju tai pelisilmä. Ymmärrys tilanteesta mahdollistaa johtamistavan säätämisen. Tällaista sopeutumiskykyä ja opitun soveltamiskykyä pidetään tärkeänä johtajan osaamisalueena.

  • Kuuntele
  • Kannusta
  • Jaa vastuuta
  • Kysy
  • Muista antaa palautetta
  • Reflektoi omaa tekemistä

Johtamistavan säätäminen

Milloin käyttää käskevää johtamistapaa, milloin taas välttää sitä viimeiseen asti? Tilanteen mukainen johtaminen edellyttää pelisilmää ja johtamisjärjestelmältä joustavuutta. Johtajan on tunnistettava tilanteen vaatimukset osatakseen hienosäätää omaa toimintaansa.

Johtaminen pelastustoimessa vaatii siis johtajalta monipuolisia taitoja ja ominaisuuksia, jotka auttavat sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Toisinaan johtajan on oltava selkeä, nopea ja päättäväinen, kun taas rauhallisemmissa tilanteissa hän voi olla enemmän kuunteleva, kannustava ja osallistava.

Tilanteen mukainen johtaminen on myös yhteisöllistä, sillä johtaja ei toimi yksin, vaan osana pelastustoimen organisaatiota ja verkostoja. Se vaatii johtajalta jatkuvaa kehittymistä. Onneksi pelisilmää voi harjoittaa ja tilannetajuakin kehittää.

Avoin asenne, yhteistyö ja kehittymishalu ovat avaimia,
joilla johtamistaitojen kehittäminen lähtee liikkeelle.

Tilannetaju ja pelisilmä

Tilannetaju ja pelisilmä tarkoittavat kyvykkyyttä hahmottaa tilanteen kokonaiskuva ja kehittyminen. Ne mahdollistavat oikea-aikaisten päätösten tekemisen. Tilannetaju myös auttaa johtajaa priorisoimaan tehtäviä ja resursseja, sekä ennakoimaan mahdollisia riskejä ja muutoksia. Hyvä tilannetaju on kykyä ymmärtää erilaisia olosuhteita ja toimia niissä joustavasti. Tilannetajuinen johtaja osaa kysyä, kuunnella ja kannustaa henkilöstöään.

Pelisilmä on tavallaan tilanteenlukutaitoa, sen avulla johtaja tunnistaa tapauksen erityispiirteet. Siten hän voi johtaa sopivalla tavalla rohkeasti ja luovasti. Tilannetaju perustuu johtajan kokemukseen, tietoon, vaistoon ja johtamisjärjestelmiin. Tilanteenlukutaito auttaa johtajaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä arvioimaan omaa suoriutumistaan. Tämä edellyttääkin siten myös kykyä ottaa vastaan palautetta ja oppia virheistään.

Pelisilmän avulla johtaja tunnistaa tilanteen vaatimukset ja mahdollisuudet, jolloin hän voi reagoida niihin joustavasti. Se auttaa johtajaa tunnistamaan tilanteen kriittisyyden sekä valitsemaan sopivan tason delegoinnille ja osallistamiselle. Tilannetaju myös auttaa johtajaa ymmärtämään eri toimijoiden roolit, intressit ja odotukset sekä luomaan luottamusta.

Tilannetajun kehittäminen

Miten sitten hankkia tuollaista tilannetajua? Kuten kaikessa johtamistaitojen kehittämisessä, palaute on keskiössä myös tilannetajun kehittämisessä. Ollessaan avoin muiden näkemyksille oppii usein paljon. Johtamistaitojen kehittämisessä on tärkeää huomioida myös itsensä johtamisen taidot.

Avoin asenne, yhteistyö ja kehittymishalu ovat avaimia, joilla johtamistaitojen kehittäminen lähtee liikkeelle.
Oikean johtamistavan valinnalla on vaikutusta työhyvinvointiin ja työn sujumiseen. Henkilöstön täytyy kokea tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi, saaden vapautta ja vastuuta sopivassa suhteessa.

Tilanteen mukainen johtaminen pelastustoimessa on taitolaji, joka vaatii johtajalta jatkuvaa oppimista, harjoittelua ja palautetta.

Kasvokuvassa Topi Puranhaara.

Blogitekstin kirjoittaja:

Topi Puronhaara
pelastusylitarkastaja

>> linkedin.com/in/topi-puronhaara
>> X @topipuronhaara

Teksti perustuu kirjoittajan keväällä 2023 julkaistuun pro gradu -tutkielmaan: ”Johtajuus pelastustoimen kompleksisessa toimintaympäristössä” >> https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023030229263

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *