Kurssinjohtajakoulutukset

Etusivu > Alkusammutuskouluttajien pääkouluttajakoulutus (AS1)

Alkusammutuskouluttajien pääkouluttajakoulutus (AS1)

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki, 00100

Ilmoittautuminen päättyy

Ilmoittaudu

Alkusammutuskoulutuskonseptin mukaista koulutusta voivat järjestää vain rekisteröityneet kurssinjohtajakoulutuksen hyväksytysti suorittaneet kouluttajat. Alkusammutuskurssinjohtajan koulutuksen järjestäjänä toimii alkusammutustyöryhmän valtuuttama pääkouluttaja. Hyväksytyllä pääkouluttajalla on SPPL:n todistus ja SPEKin myöntämä pääkouluttajan kortti. Pääkouluttajan tulee noudattaa koulutuksessaan SPEKin ja pääkouluttajan välistä sopimusta. Pääkouluttajiksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on riittävä osaaminen alkusammutuksesta ja opetuksellinen taito. Lisäksi pääkouluttajilta edellytetään, että he toimivat aina jonkin taustaorganisaation kuten pelastuslaitoksen, yrityksen tai oppilaitoksen nimissä koulutusta järjestäessään. Alkusammutuskouluttajien pääkouluttajakoulutuksen hinta on 320 euroa/henkilö. Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa.

Alustava ohjelma, pidätämme oikeuden muutoksiin
08.15  Ilmoittautuminen ja aamiainen
09.00  Kurssin avaus
Koulutuksen taustat ja tavoitteet
Vili Heinikoski turvallisuusasiantuntija, Suomen Palopäällystöliitto
Koulutuskonseptin esittely
11.00  Onnistuneet koulutustapahtuman edellytykset
11.45  Lounas
12.30  Alkusammutuskoulutuksen tiedolliset ja taidolliset  sisällöt
riskien tunnistaminen ja turvallisuuskulttuuri
palaminen ja sammuttaminen
alkusammutusvälineen
toiminta tulipalotilanteessa
alkusammutusharjoituksen toteutus
14.00  Kahvi
14.15  Kurssihallinnointi
Turvallisuusasiantuntija Jarkko Sorjonen, SPEK