STT Uutiset

Etusivu > STT Uutiset > Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset palkittiin valtakunnallisella sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnolla

Tämän vuoden turvallisuuspalkinto osoitetaan yhteiskunnan kriisinkestävyyden kannalta välttämättömille vapaaehtoistoimijoille, joiden sitoutuminen auttamiseen on korvaamaton voimavara.

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset palkittiin valtakunnallisella sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnolla

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat kolmen viime vuoden aikana olleet keskeisiätoimijoita viranomaisten rinnalla erilaisissa kriiseissä ja onnettomuuksissa. Esimerkiksi Covid19-pandemian aikana vapaaehtoiset ovat auttaneet tuhansien tuntien edestä ihmisiä viranomaisten kanssa mm. rokotusten toteuttamisessa ja ruoka-avussa. Afganistanin evakuointitilanteen ja Ukrainan kriisin yhteydessä vapaaehtoiset ottivat vastaan tuhansia turvaa ja suojelua hakevia sekä huolehtivat heidän perustarpeistaan ja kotoutumisen tukemisesta. Sadat tulipalojen uhrit ovat saaneet materiaalista ja henkistä tukea vapaaehtoisten avustuksella. Lisäksi vapaaehtoiset ovat antaneet henkistä tukea lukuisissa kriiseissä niin käsi olkapäällä, puhelimitse kuin verkonkin välityksellä. 

Vapaaehtoisten tuki kriisien uhreille on ehdottoman tärkeää, minkä ansiosta mahdollistetaan viranomaisten keskittyminen ydintehtäviinsä. Vapaaehtoinen auttamistoiminta on myös tehokas tapa kanavoida ihmisten auttamishalua hyödylliseksi konkreettiseksi tekemiseksi. Jokaiselle löytyy sopivaa tehtävää omien halujen ja taitojen mukaan. Vapaaehtoistyön myötä, yksilöiden ja sitä kautta yhteisöjen turvallisuustaidot ovat vahvistuneet ja samalla yhteiskunnan kriisinkestävyys parantunut. 

”Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat todellisia tosielämän supersankareita, jotka sarjakuvista ja elokuvista tuttujen esikuviensa mukaisesti liikkuvat joukossamme huomaamattomasti, mutta valmiina auttamaan hädässä olevia ja apua tarvitsevia. Esikuviensa tavoin, heilläkin on pyyteetön halu ja tahto tehdä hyvää muille. Vapaaehtoistenkin supervoimat huomataan usein vasta siinä vaiheessa kun niitä tarvitaan ja aivan liian harvoin heidän tekemänsä arvokas työ huomioidaan muutoin kuin itsestäänselvyytenä. Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunnalla onkin erityinen ilo ja kunnia myöntää tämän vuoden turvallisuuspalkinto Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisille. Heidän supervoimansa ei liity epäluonnollisiin fyysisiin ominaisuuksiin tai matkustamiseen ajassa ja ulottuvuuksissa vaan uskomattomaan kykyyn tehdä maailmasta hieman parempi paikka oman toiminnan avulla”, toteaa sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja Jussi Rapeli.

Tunnustuspalkinto jaettiin Onnettomuustutkintakeskuksen johtavalle tutkijalle Kai Valoselle  

Kai Valonen on johtanut useiden sosiaali- ja terveysalan onnettomuuksien tutkintaa, joiden perusteella annetut suositukset ovat käynnistäneet lukuisia turvallisuusparannuksia. Valosessa henkilöityy pyyteetön turvallisuustyö ja rautainen ammattilaisuus. Tutkintojen tuloksia on pystytty hyödyntämään laajasti toimialan turvallisuuden kehittämisessä. 

 

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon taustat 

Turvallisuuspalkinnon taustalla on sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, johon kuuluvat Suomen Palopäällystöliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Ykköskodit, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tehy sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto, Omaishoitajaliitto, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Diakonissalaitos. Toimikunnan puheenjohtaja on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Jussi Rapeli. 

Turvallisuustoimikunta myöntää vuosittain Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon esimerkillisestä työstä alan turvallisuuden kehittämiseksi. Palkinnon voi saada onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. Palkintoa on jaettu vuodesta 2005 alkaen. 

69960056